MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=echomarkseen

(main | echomarkseen)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: Echo
  • License: MIT

Märk aviseringar som lästa för aktuell användare.

Parametrar:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.
type

Aviseringstypen att märka som läst: 'alert', 'message' eller 'all'.

Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: alert, message, all
timestampFormat

Tidstämpelformat att använda som utmatning, 'ISO_8601' eller 'MW'. 'MW' är föråldrat här, så alla klienter bör byta till 'ISO_8601'. Denna parameter kommer att tas bort och 'ISO_8601' kommer att bli det enda utmatningsformatet.

Ett av följande värden: ISO_8601, MW
Default: MW
Example:
Märk alla sorters aviseringar som lästa
api.php?action=echomarkseen&type=all [open in sandbox]