MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)

Sök wikin med protokollet OpenSearch.

Parametrar:
search

Söksträng.

Denna parameter är obligatorisk.
namespace

Namnrymder att genomsöka. Ignoreras om search börjar med ett giltigt namnrymdsprefix.

Värden (separerade med | eller alternativ): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 710, 711, 828, 829, 2300, 2301, 2302, 2303
To specify all values, use *.
Default: 0
limit

Maximalt antal resultat att returnera.

Inte mer än 500 (5 000 för robotar) tillåts.
Type: integer or max
Default: 10
suggest

Gör ingenting om $wgEnableOpenSearchSuggest är falskt.

Type: boolean (details)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Ett av följande värden: return, resolve
format

Formatet för utdata.

Ett av följande värden: json, jsonfm, xml, xmlfm
Default: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Type: boolean (details)
Example:
Hitta sidor som börjar med Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]