MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=unblock

(main | unblock)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0-or-later

Upphäv en användares blockering.

Parametrar:
id

ID för blockeringen att häva (hämtas genom list=blocks). Kan inte användas tillsammans med user eller userid.

Type: integer
user

Användarnamn, IP-adresser eller IP-adressintervall att häva blockering för. Kan inte användas tillsammans med id eller userid.

userid

Användar-ID att häva blockering för. Kan inte användas tillsammans med id eller user.

Type: integer
reason

Reason for unblock.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Värden (separerade med | eller alternativ):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.