Nazislam

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Nazislam (av arabiska Nash ÿ slamh som betyder Mäsk och slam) är en religion som huvudsakligen utövas i Audiarabien, Batterisyrien, Ballestina, Burkmenistan, Rat-Packistan och Lebbyen. Man utför bl.a. den kända kristna ritualen som går ut på att spränga en julskinka med dynamit i en högtraffikerad rondell. Man måste även be var 5:e minut. Vilket man gör genom att vända sig mot Richard Wagners grav i staden Mecka i Bosnien. Under denna bön sjunger man Rysslands nationalsång.