Adventism

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Adventism är en galen sekt som går ut på att Jordens undergång är nära, att den som inte latar sig på lördagen skall förgås i den eviga elden, och att den som inte är med i den lokala adventskyrkan skall förgås i den eviga elden. Adventismen startades av en hysterisk gammal fin dam, Ellen G. White, som gick omkring och hallucinerade på grund av epilepsi, och som händelsevis hade den goda smaken att hallucinera exakt vad den som i den interna maktkampen för närvarande var herreman på täppan föreslog. Ellen G. White var därför en mycket populär profet, ja rentav större än Jesus, och hon producerade därför ett budskap som var mycket bättre än Bibeln.

Begynnelsen[redigera]

I begynnelsen var William Miller. Han tog Daniels bok i Bibeln och fipplade med densamma, kombinerandes den med den judiska kalendern och antagandes att alla dagangivelser i Daniels bok motsvarande år i den judiska kalendern. Jordens undergång planerades således till September 1844, men olyckligtvis — för alla Milleriter alltså — så inträffade denna storslagna event inte under detta år, varför alla adventister grät och grät länge och väl, efter som de längtat så efter att alla andra människor skulle brinna upp och torteras i oändliga plågor i evighet, något som hade blivit en stor konstinstallation som alla utvalda fina människor bland adventisterna hade längtat så efter. Då förbannade William Miller Gud och svor sig i stället till Satan, som trots allt hade kvaliteter som denne profet bättre ville uppskatta. William Miller började därefter långsamt att ruttna, och gröna safter sipprade ut ifrån hans kropp: de gav upphov till narkotiska dunster som närvarande adventister knarkade på varefter de började hallucinera. Ellen G. White var en av dessa adventister, och hon drog in de sataniska dunsterna från Miller i djupa andetag.

Så dog William Miller under oerhörda plågor, såsom det plägar gå med falska profeter, och alla omkringstående adventister skrattade varje gång han skrek i smärta, såsom genuina sadister plägar göra. De såg Millers plågor som en god och lämplig ersättning för alla de plågor och den tortyr de utlovats att få se hos andra människor, men som uteblev genom att det visade sig att Millers profetior var lögn.

Hurusom adventisterna förbannade allt och alla[redigera]

Ellen G. White uppvisade attityd, vilket utföll sig som så att Katolska Kyrkan förklarades vara det stora avfallets fallna kyrka, vilka voro ansvariga för att söndagen firades som sabbat, inte lördagen, som judar och adventister gör. Anledningen ansågs vara kejsar Konstantins stora ondska. På samma sätt kommer alla i den Protestantiska Kyrkan brinna i helvetet i evighet (Amen), då dessa också firar söndagen, något som antas vara "Gudi obehagligt" lixxom, och sannerligen gör att varje ohygglige sataniske söndagsfirare skall torteras i evighet (Amen). Än värre är det med alla icke-kristna religioner, de skola torteras i evighet (Amen), och för ateister blir det bara så ohyggligt ty de skola torteras i evighet (Amen), för att inte tala om hedniska djur, växter, utomjordiska varelser och de skola torteras i evighet (Amen). Etc..