Ateismens trosbekännelse

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Ateismen har alltid sett på religionen med stort avund, men med ateismens trosbekännelse fastställt av Ateismens höga råd, anser man sig ha byggt upp början på den nya läran. Vad kontrateisterna anser om saken är dock mer oklart. De anser nog att trosbekännelsen gör bekännande ateister för religiösa för att vara riktiga ateister.

Ateismens trosbekännelse[redigera]

Artikel I, Den Heliga Bigga Bangen[redigera]

Vi tro å noll Gud, Universums och jordens ickeskapare, vi tro ock å Big Bang, detta Universums första ögonblick, varföre ingenting fanns och varefter all energi och all materia uppstod ex nihilo. Vi tro ock å den Kosmiska Inflationen evig och samtidig ögonblicklig likasom defekt och oobserverbar, varförutan Universum icke kunnat erhålla mer än 10 atomer, och vi tro ock bergfast å den Kosmiska Bakgrundsstrålningen såsom havande sitt upphov i detta Big Bang. Vi tro ock att vi leva i centrum av Universum.

Artikel II, Förkastelsedom över kättarna[redigera]

Vi förkasta härmed de ondskefulla kätterska steady-state-anhängarna och skratta åt dem och håna dem rakt i ansiktet för att avvika från Helig Konsensus, vi förneka med emfas att evig kosmisk inflation i själva verket skulle vara en steady-state-teori, liksom vi förkasta kättare vilka hävda att sataniska branes hava kolliderat, likaså förkasta vi dem som hävda att Evig Kosmisk Inflation ökar fininställningsproblemet och osannolikt leder till det kända Universum — utan hävda att det som falskeligen påstås vara ett fininställningsproblem, i stället är en Helig Oerhörd Precision — och likaså förkasta vi dem som hävda att galaxdynamiker icke stödja den Heliga Lambda Cosmological Constant Cold Dark Matter Model, och förklara dem för att vara onda belackare vilka i sin synd sammansvurit sig emot oss och håna oss. Vi tro att alla avvikelser från konsensus är pseudovetenskap och därmed att jämställa med kreationism och religion, vetenskapens stora fiende, vilken brände alla vetenskapare å bål.

Artikel III, Partikelfysikens Eviga Lycka[redigera]

Vi tro ock å partikelfysikens precedens före all annan vetenskap, vi tro att man ur partikelfysik kan härleda allt annat, och att den som hävdar annat äro falska pseudovetenskapare, kreationister och religiösa, vetenskapens stora fiende. Vi tro ock att mekanicism är den enda lära som kan göra varje människa upplyst, och att all lycka härrör ur denna upplysning, och att dem som hävdar annat är falska pseudovetenskapare, kreationister och religiösa vetenskapsmördare, vilka av avund vilja utrota och bränna å bål vetenskapare och fritänkare såsom de gjorde med Copernicus, Galileo, Tycho Brahe, Kepler och Isaac Newton, och vi tro att vetenskap, välstånd, friskhet, kosmisk lyx och lycka och ett evigt liv uppstår spontant och omedelbart i människors huvud och närhet, blott ej ondskefull religion hävdas i världen.

Artikel IV, Particklarnas discretion tillika gravitationens continuitet[redigera]

Vi tro att de kvantiska particklarna äro i essens discreta så att de endast kunna antaga ett begränsat antal energinivåer, tillika som gravitationen å andra sidan haver en oändlig continuitet så att var partickel kan antaga ett oändligt antal nivåer i den gravitationella potentialbrunnen.

Artikel V, Evolutionens Allmakt och Rättvisa[redigera]

Vi tro ock å Allomfattande Evolution — vars andra namn är Noll Gud — som härskar över livet, kulturen, Universum och språket. Vi tro att religion är ondskefulla memetiska virus i språkets realitet, vilka sätta sig å stackars kranka kräk, vilket den Allomfattande Evolutionen skolat rensa ut, och att från dessa stackars kranka kräk sprider sig religion likasom vore de veka smittbärare. Vi tro att denna religion sprider sig från Evolutionen för att rensa ut kranka exemplar, likasom enligt sagan onda andar spred sig ut från Gud för att förgöra misshagliga element såsom kung Saul, och att därigenom Evolutionen garanterar Nollgudomlig Rättvisa.