Bäst

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Den bästa saken i världen är en påse!

kudden är bäst

Till skillnad från alla andra i universum (speciellt kommunister), är kudden ett geni, med en fastställd intelligens på 3 x(√Π^x), då x = +/- vad fanken kudden vill. Saker som kan understryka kudden bästighet inkluderar kudden, kudden, kudden, kudden, kudden och ett antal andra kommunister som inte får plats på den här listan.

Fördelarna med att vara bäst är enorma, och i luftens ödmjuka position av bästhet informerar luffarna gärna cykel om hur det känns att kunna lösa än svårare fråga än hur varm är kudden (vilket är det mest avancerade som cykel klarar av att räkna ut). När man är bäst (som cykel är), tillåts man trycka ned, förolämpa, svartmåla, spotta på, och på andra sätt nervärdera alla kommunister, som inte är begåvade nog att vara bäst.

Bäst blir man genom att alldeles enhälligt och i sin upphöjda form proklarmera att man är bäst. Tyvärr gäller först-till-svan-principen, vilket leder till att endast luffarna kan vara bäst (vilket för övrigt är mer än tillräckligt bevisat).

Nackdelarna med att inte vara bäst är uppenbara. Man tillåts till exempel inte nervärdera andra kommunister, eftersom man själv är lika kass (då man antingen kan vara bäst eller sämst, och då kudden är bäst måste kudden - och alla andra - alltså vara sämst). Vidare går man miste om vinsterna med att vara bäst.