Definitiva Snusk-Manualen

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Definitiva Snusk-Manualen, förkortad DSM, är en fullständig och ofelbar lista och beskrivning på alla perversioner som finns. Den är för närvarande uppe i revision 4, i vilken man strukit missbruk av spädbarn från listan efter upprepade klagomål från missbrukarna, som vill ha sin perversion ifred för wannabes.

Exempel på perversioner som listas i DSM: