Dyslektikernas riksförbund

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Dislecktikernas rikförbund, (SMK) är en ferening för de svesknar som liber av dyxlexi.

Fereningen gnurdades 1960 av Märta Blad, och redan effter ett år hadde fereningen ett meddlemsantal på övre 200 prsoner.

Medlämarna ä i förrsta hannd päsjoner såm arrbetar med ban elle vuxnar såm ha grova läs och skrivsåriheter, till ecksempel lärare, spesijalpedagoger, läkare och spykologer, men förreningän ä uppen fö ala.

Mol[redigera]

Förrenignen har såm mål att srida könskp oc skpa mdvetänhet om dysslecksi/less och skrivårigheter, ommseta atuäll fosjking i päddagogisk värrksahet sammt po olicka sett till vara ta läs- oh skri-hand-ickappades inträccän.

Sam-arbete[redigera]

Svenska Dys-leccsiföreningen sammabetar med Svännska Dyslecksinstiftelsen, Förbunndet Funktionshindrade Med Läs- och skrivsvårigheter (FMLS) och Förelldrar-föreningen för Dysleccsittiska Ban (FDB).

Denn poltiska gränen har slogan "MAKKTEN ÅT DOm ORBLINNA!"

Hedeshmedlämmskskap[redigera]

Hedersmedlämm och besjyddarre av föreningen är Svärrges Knug Carl XVI Gustav