El Toro

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

El Toro är ett dataspel skapat av datanördar tillika djurrättsaktivister, och baseras på tjurarnas hämnd gentemot spanjorerna. I spelet spelar spelaren en tjur som just skall till att bli sadistiskt avrättad i en spansk tjurfäktning, men försedd med speciella krafter, exempelvis en korrosiv och ångestframkallande andedräkt, så är det spelarens uppgift att samla ihop så mycket spanjordödarpoäng som möjligt.

Spelutveckling[redigera]

Första etappen[redigera]

El Toro, Level 1

I den första etappen gäller det att döda alla matadorer och deras medhjälpare. Man har då till sitt förfogande ett antal första nivåns specialkrafter, allra elementärast är blåsningen vilket innebär att tjuren helt enkelt blåser iväg de tortyrsvärd som matadoren skall sätta i tjuren, så att dessa i stället hamnar i godtyckliga individer i publiken, exempelvis om man sätter det i hjärtat på en åskådare så får man stilpoäng, och likaså om man sätter det i ögat på en torterarmedhjälpare. En extra stilpoäng får man om man lyckas sätta svärdet tvärs igenom skallen på en spanjor, så att det sticker igenom bägge tinningar, som om det vore Frankensteins monster med en skruv genom pannan.

Som andra vapen har man pruttattacken som kan användas på åtskilliga sätt. Man rusar då fram till matadoren och tvärvänder under det att man pruttar rakt emot det röda skynket som matadoren får i ansiktet, och därefter sätter man en bakklöv rakt i matadorens solar plexus, så att han omedelbart avlider, köttet ruttnar av och man får tre dödskallepoäng. På ett liknande sätt fungerar andedräkten, men den är svår att få på första leveln.

Första etappen är klar när man har dödat bort alla matadorer och dessas tortyrmedhjälpare, samt tagit sig ut ur arenan, vilket antingen kan ske genom att man lyckats rusa upp i publiken och börjar röja runt där, eller har lyckats forcera stora ingången, och tagit sig ut utanför arenan.

Andra etappen[redigera]

Andra etappen består i att maximera ett stilfullt blodbad, där man helt enkelt samlar upp spanjorer på sina horn. Ett av de högsta stilpoängen man kan få är om man springer omkring och råmar med så många spetsade spanjorer på sina horn som möjligt, maximalt tre spanjorer per horn. Samtidigt försöker spanjorer kasta lasso, och då gäller det att göra den speciella knutattacken, så att dessa lasson, maximalt åtta stycken, snurrar ihop knutar som snyggt landar runt spanjorernas halsar och stryper dessa, under det att man springer omkring och rullar med ögonen och råmar för full hals. Man kan maximalt strypa 5 spanjorer per rep, vilket ger en totalsumma av 40 döda spanjorer. Alternativa metoder är baksparkning där man får 5 poäng för solar plexus, 8 för krossad tinning, och 12 för att sparka på halsen, så att spanjoren kvävs.

När man uppnått tillräckligt många poäng, så skakar man ordentligt på huvudet, och alla lik ramlar av. Nu gäller det att förstöra städerna utanför arenan.

Tredje etappen[redigera]

I den tredje etappen gäller det att orsaka trafikstockning, gå bärsärk bland kaféer och restauranger, och att rasera hus och murar. Då kommer den korrosiva andedräkten bäst till sin rätt eftersom den verkar extraordinärt bra på bilar, lastbilar och broar. Ångestattacken är också bra för att kontra anfallande polisstyrkor och militär, som springer skrikande bort från platsen. Den bovinska hämnden är en dimma som man utsöndrar, och som är seg och stoppar flygande föremål. Den används i huvudsak för försvar mot spanskt artillerield. På den här nivån kan man få vrålråmet, som används för att rasera byggnader koncentriskt i tårtform utifrån där man befinner sig. När man raserat staden, så springer man ut på landsbyggden ett ärevarv, och letar rätt på en domedagsfabrik, vilket blir etapp fyra.

I ärevarvet springer man runt på landbygden och blir beråmad i beundran från avundsjuka tjurar och beundrande kossor. Man väljer då ut tre medhjälpartjurar med vilka man skall anfalla sagda domedagsfabrik.

Fjärde etappen[redigera]

I fjärde etappen har man alla tidigare anförskaffade specialattacker tillgängliga. Spanjorerna har på NATO:s uppdrag konstruerat ett domedagsvapen att förinta mänskligheten, utan att på något sätt döda eller skada någon annan levande varelse, men tyvärr är vapnet något defekt så att man måste aptera den alldeles exakt rätt för att uppnå önskad effekt, vilket naturligtvis är att utrota mänskligheten och ingenting annat.

För att först ta sig till vapnet, måste man tränga in på en militärt avspärrad area, vilket sker genom att man stångar sönder vaktkuren och trampar sönder all elektronisk apparatur. Man tränger sedan genom ett minerat land som fungerar som en labyrint, och när man passerat detta, så får man förmågan toro electrico från ett elstängsel, vilket innebär att man får kapaciteten att slänga ut blixtar för att förinta lämplig militär personal. Sedan tränger man in i en bunker av samma spelformat som Wolfenstein och Doom-serien, där man steg för steg desarmerar utrustning, olika krafter appliceras för olika utrustning, och till sist kommer man fram till domedagsvapnet självt som apteras genom att man biter av rätt elsladdar och sedan kickstartar ett energiaggregat som aktiverar apparaten. Saker som kan gå fel när man aktiverar vapnet är bland annat att endast delar av mänskligheten utrotas, att den i stället skickar ut kokoppor som förintar alla kossor, att den utrotar mänskligheten och alla dess förslavade arter, att jordytan börjar smälta och koka, att man i stället aktiverar att solen exploderar som en supernova och så vidare. Slutet anses vara den mest komplicerade delen av spelet.