Happymealunge

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

En happymealunge är en liten skogsvaralse som livnär sig på snabbmat, främst från McDonalds, därav namnet. fullvuxna Happymealungar är vanligen 7-8 dm höga och väger 15-17 kg, honorna är oftast något större än hannarna. De har ett primitivt skriftspråk och har observerats använda enklare verktyg så som stenar, pinnar och datorer av märket DELL. Happymealungen är ett däggdjur av arten primater och är huvudsakligen utbredd i Centraleuropa och Kaukasus även om enstaka exemplar har påträffats i Skandinavien. Happymealungarna är normalt mycket skygga men då de förvägras snabbmat från sina tillfälliga mänskiga värdar blir de ofta våldsamma och mordhotar vederbörande. Inga tillförlitliga estimat på hur stor happmealungepopulationen är finns för närvarande då de oftast håller sig undan människor men enligt världsnaturfonden har populationen stadigt krympt sen 1950-talet och man överväger att uppta happymealungen på deras lista över hotade djurarter. De främsta hoten moten mot happymealungar anses vara det minskade antalet snabbmatsresturanger i deras områden samt ökat flugfiske.