Hubble

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

”Vi ser dig, överallt.”

~ NASA om Hubble

”I Sovjetryssland ser DU Hubble!!”

~ Rysk Revers om Hubble


Hubble är Illuminati-kontrollerade NASA's främsta och näst mest använda (efter Google) övervakningssystem. Hubble hammade i omloppsbana av misstag då Göran Persson år 75 e.k under ett stadsbesök på andra sidan jorden snubblade i en trappa vilket gav en kraftig jordbävning där Hubble färdades från Martin Timell och hans verkstad. Eftersom Timell la mer fokus på grillplatsen på ovansidan av Hubble än själva teleskopet var de första åren av spionage i det närmaste oanvändbart. Detta löste sedan "Baby Face" Kim något oväntat. Officiellt används Hublle för att spana på aliens men i själva verket är det riktat mot jorden.


Historia[redigera]

NASA insåg tidigt att man behövde ett effektivt sätt att hålla koll på Göran Persson och andra större matvrak. Eftersom de spårsändare man placerade på matvraken inte överlevde länge innan de åts upp gick man till Martin Timell för att få till en lösning. Timell höll vid tillfället på med en grillplats men man kom fram till att den lätt kunde konverteras till ett utmärkt spionageteleskop. Timell fick uppgiften att leda arbetet och inom en tid var Hubble klart för uppskjutning.


Uppskjutningen[redigera]

Hubble var från början tänkt att skjutas upp med en ostraket men under transporten från Timells verkstad inträffade en lokal jordbävning så kraftig att Hubble hammade i omloppsbana runt jorden. Orsaken till denna visade sig senare vara att Göran Persson snubnlat under ett statsbesök på andra sidan jorden. Anledningen till statsbesöket sägs ha varit att förhandla bort de sanktioner på gräddbullar som fanns mot Sverige.

Felet[redigera]

På grund av att Martin Timell inte fokuserat något som helst på själva teleskopet utan istället fokuserat på sin grillplats led teleskopet av sfäriska abberation. Detta gjorde att man inte kunde se skillnad på Kebabinikaise och Göran Persson (rätt förståeligt). Man byggde då Google som en ersättare som skickades upp i Maj 1993. Strax efteråt råkade "Baby Face" Kim skicka en missil som råkade nudda Hubble. Detta åtgärdade Hubbles fel och man kunde nu använda Hubble till den övervakning av hot och diverse sovrum man ville åt.