John Stanford Wittworth

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

John Stanford Wittworth föddes 1713 i byn Eidelschlafloch nära gränsen mellan Schweiz och sydvästra Mexico. Han visade tidigt prov på teknisk begåvning och uppfann redan som 11-åring en räknemaskin som senare felaktigt attributerades till Pascal. Under studietiden konstruerade han MS/DOS och Windows 3.11 som lades i tidskapsel som sedemera hittades av Bill Gates vid en utgrävning nära Skövde 1973.