Kebism

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Kebism[redigera]

Kebism är en religion som riktar sig till ateister och andra med liknande trosuppfattningar. Kebism utgår från ett vetenskapligt perspektiv med en vetenskaplig syn på Big Bang. Tron utgår från att Big Bang var starten på Universum som vi ser det men för att Big Bang skulle ske så krävs det ur en vetenskaplig synvinkel att en oerhört stor mängd energi “investerades” i Big Bang, och det är där tron på en “Gud” kommer in i bilden. Tanken är att någon form av energi, som kan kallas Gud, användes för att skapa Big Bang. Men denna energin påverkar oss inte i vårt dagliga liv utan är enbart en form av energi som inte har någon som helst betydelse i vardagen.

De 7 budorden

1.Du skall inte begå självmord, om du kan tillföra denna värld något vettigt

2.Under helgdagar är du ledig, gör inget jobbigt!

3.Du skall inte dräpa, om inte situationen kräver det eller om det är för mänsklighetens bästa.

4.Du skall inte begå äktenskapsbrott, så länge din gifte är snygg.

5.Du skall inte stjäla, om du inte är en sorglig stackare som inte kan klara sig på annat sätt.

6.Du skall inte ha begär till din nästas hustru, om ni inte kan hålla det gömt för dennes man.

7.Du skall om möjligt följa de lagar som existerar i det land du befinner dig i.

Efter döden

Som alla andra religioner finns även här en tro på ett möjligt efterliv. Inte så starkt som de kristnas himmel, Judarnas paradis, Hinduernas återfödelse, men mer som så att möjligheten finns då det finns en “Gud-figur” som var med i skapandet av universum och har sin närmast oändliga energi, vilket i logiskt tänkande leder till att möjligheten finns att vi har “själar” som skapades på liknande sätt, d.v.s. av denna “Gud-figurens” energi. I sådana fall är de även logiskt tänkande att när man dör så återgår man till denna form av energi, och därefter finns det inte någon levande människa idag som kan påstå att han vet vad som händer sen. Det är helt enkelt bara att vänta och se, antingen så ruttnar du i graven och blir maskmat eller så återvänder du som en form av energi och du hamnar i någon form av liv efter detta.


Tillbedjan

Inom Kebism så finns det ingen tillbedjan då det inte finns något att tillbe. Den enda som man annars skulle tänka sig att tillbe hade ju varit “Gud” men eftersom att Gud inte påverkar oss i vår vardag utan bara skapade universum och kanske, med betoning på kanske, står för ett livet efter döden så är det enbart ett slöseri med tid att tillbe denne. Det vore som att be en 80-årig föredetta idrottsman att hjälpa en att ta sig till sjukhuset genom att springa med en själv på ryggen, för att han var i bra form en gång för länge sen. D.v.s att det är närmast idiotiskt och det finns ingen mening med det.