Krislamdom

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Krislamdom är en religion som grundar sig på att religionsgrundaren Jesuhammed, spikades upp på ett kors, men han slet ut spikarna, steg ner från korset och startade korsjihadtåg mot de otrogna hedningarna som spikat upp honom på korset. Kruslimaner, som anhängarna till krislamdom brukar få heta, anser att Jesuhammed är den störste, siste, vackraste profeten med flest fruar, och tillika Gud's adoptivson.

Jesuhammed framträdde omkring 300 e.kr. och spikades upp på sitt kors, som såg ut som bokstaven Å utan att ha svenska språket i åtanke, av sin släkt av samarbetsmän med den romerska ockupationsmakten.