Kufologi

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Kufologi är läran om, och studiet av, kufar. Ofta är kufologerna svårskiljbara från sitt studieområde, eftersom de själva börjar kufa. Alla som kufar om kufar är emellertid inte kufologer.

Kufologin är en gammal vetenskaplig gren. De första kufologerna uppstod inom judendomen från och med 700-talet fKr bland de som frågade sig "Hur kan annars vettiga män ägna sig åt sådat hårklyveri och navelskådande?".

Som vetenskaplig disciplin har kufologin lidit av en bristfällig metodik och begreppsapparat. Först under tidigt 2000-tal gjordes en linneansk artuppdelning mellan kufar och muppar, vilket öppnade upp nya forskningsområden. Senare gjordes den banbrytande separationen mellan aktiva och passiva kufar, och senare den standardiserade mätningen av kufaktivitet. Idag (2006) är kufologin på stark frammarsch i västvärlden.

Intressant nog verkar intresset för kufologi förutsätta tämligen icke-kufiga miljöer. Det kuftätaste landet i världen, Japan, har frambringat ytterst få kufologer - nästan alla forskare i Japan är utlänningar. Likaså kommer få kufologer från riktigt kufiga miljöer som religiösa familjer eller medlemmar i frimurarna.

Se även[redigera]