Legoland

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Legoland är ett land uppe till vänster i Europa. Det har konstaterats vara det land i världen med högst antal invånare med en kroppsmassa helt i plast.

Missförstånd, hån och integrering[redigera]

Kung Leo, nuvarande kung av Legoland

Medier över hela världen utmålar ofta Legoland som ett till ytan mycket litet land i förhållande till andra länder, något som landets invånare, legogubbarna, sällan får chans att förklara. Enligt både legoländska forskare och Legolands kung är landets storlek inte jämförbar med andra länders, eftersom landets invånare är mycket små. Den genomsnittlige legogubben är bara runt fem centimeter lång. Både storleken på landet och invånarna har ofta parodierats i TV-program och filmer, något som sällan uppskattats av legogubbarna själva.

Trots att legogubbarna genom åren fått utstå mycket fördomar anses de själva vara väldigt toleranta. År 1970 antogs, efter folkomröstning, en lag om integrering och anpassning. Lagen innebar att stora delar av Legoland skulle anpassas till "normalstora" människor. Under hela 70-talet och en bit in på 80-talet flyttades hundratals hus, och flera vägar breddades för att öka framkomligheten för människor. Förändringarna var från början främst avsedda att underlätta för landets invandrare, men visade sig snabbt ha en mycket positiv effekt på turistnäringen.

Försvar[redigera]

År 1970 genomgick Legoland en pakt med den danska staten, som säger att Danmark ska förse Legoland med importerade legosoldater, i utbyte mot att få marknadsföra Legoland, och ta betalt för alla som önskar träda in i landet.

Anfall[redigera]

Sedan 1968 har Legoland i hemlighet infiltrerat hushåll runt om i Världen och har nu små trupper i beredskap runt om i världen. Detta för att år 2068 på landets 100 års jubileum kunna aktivera infiltratörerna och kunna ta över världen! Legos Armé är den största i världen med stor variation med allt från riddare till rymdskepp!