Lejonägg

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Lejonägg, Ova leonium (lat.), är samlingsnamnet på de ägg som läggs av arten Panthera leo, eller lejon i vardagstal. Lejonäggen håller en höjd på 10-14 cm och en omkrets på 18-22 cm. Större ägg har rapporterats, men finns inte. Honorna i flocken producerar äggen, vilka de sedan lägger i kluster under träd, cedertäd, fur och tall betraktas som bäst i en bok jag läste. Vid äggsäsongen kan miljontals dräktiga lejonhonor samlas under ett och samma träd och lägga upp emot 27 ägg. Äggen blir aldrig ruvade, utan underhålls av cyniska och nedlåtande blickar från lejonhanarna. Äggen kläcks explosivt och bombastiskt i samband med schlagerfestivalen, ungarna tvättas rena och tilldelas diplom samt ett kok stryk.

Utbredning[redigera]

Många lejon blir gravt alkoholiserade efter den massiva exploateringen som sillfisket innebär.

Idag är lejonäggsbeståndet allvarligt hotat av turism och sillfiske. Då lejonägg är en viktig komponent i flera hushållsprodukter sysslar allt fler människor med sillfiske och skadar på så vis turismen, som är den främsta bidragande faktorn till lejonäggens evolutionära utveckling. I Sverige har lejonäggsbeståndet förtunnats avsevärt de senaste femtusen åren, idag finns få lejonägg i Sverige, tidigare fanns det några stycken. Experterna och statistiken är eniga om att det är Dalsland som bär ansvaret, en etnisk utrensning är utformad och planerad att genomföras hösten 2010.

I Norge har lejonen och deras ägg något av en frizon. Eftersom norrmän bor i gryt och sällan är ovan markytan har lejonäggen kunnat frodas i detta annars så löjliga land. Norrmännen själva är inte oroade av denna utveckling, utan ser det istället som en möjlighet att utveckla en annars stagnerande ekonomi. Den norske byfånen och statsministern Ole-Lena Muppfläsk kommenterade händelsen genom att slicka på en saltsten och imitera ett svavelhaltigt regn.

Kontrovers[redigera]

Somliga forskare förnekar lejonäggens existens. De flesta av dem har blivit steglade och fått sina lik sodomiserade, men ett fåtal har lyckats undfly rättvisan. Är du intresserad av att delta i jakten och få möjligheten att vinna fina priser kan du besöka Amnestys hemsida och anmäla dig under evenemang.

[[Kategori:Håriga prutar

som lägger ägg]]