Lista över Sveriges knugar

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

DETTE ÄRO HWERKELIGEN EN SÅDENA HER FÖRTHECNING ÖFWER SWEA RIJKES KONUNGER. BÅD BESKÅDE OC INTHAGA O DETTE MESTERHWERK! HWII HOPES INERLIGEDT ATT MIG FINNES MED.

Carl von Linné

den här listan

HEJDÅ


Det råder stor brist på knugalängder som visar de riktiga namnen på knugarna. Det här är den häpnadsväckande sanningen, vad de svenska knugarna verkligen hette förr i tiden. Till vänster står de falska namnen, till höger de korrekta men mindre kända namnen:

Erik Segersäll - Lerig Fegersnäll

Olof Skötkonung - Coolof Muskötknug

Anund Jakob - LANund Takob  

Emund gamle - E-mail Svamle 

Stenkilska ätten - Klen-smilska ätten[redigera]

Stenkil - Klen-smil

Halsten - Sentimental-ben

Inge den äldre - Plinge den eldige

Blot-Sven - Hot-Glenn  

Inge den äldre - Plinge den eldige 

Filip - Allt är Filips fel  

Inge den yngre - Plinge den vinglige

Ragnvald knaphövde - Ranglig knaprig hövding

Magnus Nilsson - Pangus Pilsnersson 

Sverkerska och Erikska ätterna - Knarkerska och Leriga ätterna[redigera]

Sverker den äldre - Knarker den eldige

Erik den helige - Lerig den felige

Magnus Henriksson - Pangus Rändersson

Karl Sverkersson - Hal Knarkersson

Knut Eriksson - Trut Lerigsson

Sverker Karlsson - Knarker Halsson

Erik Knutsson - Lerig Trutsson

Johan Sverkersson - Toan Knarkersson

Erik Eriksson "läspe och halte" - Lerig Lerigsson "ledsne och asfalte"

Knut Långe - Trut Tjånge

Folkungaätten - Tolksjungaätten[redigera]

Birger Jarl - Burger King

Valdemar - Våldemar  

Magnus Ladulås - Pangus Radhus-gås

Birger Magnusson - Burgare Pangusson

Magnus Eriksson - Pangus Lerigsson

Erik Magnusson Lerig Pangusson

Håkan Magnusson - Håkan Bråkan

Albrekt av Mecklenburg - Kallfläkt av Kacklenburg  

Kungar och riksföreståndare - Knugar och ticsföreståndare[redigera]

Drottning Margareta - Drottning Margarin

Erik av Pommern - Lerig av Pommac

Kristoffer av Bayern - Krist-offer av Bajsen 

Karl Knutsson (Bonde) - Hal Trutsson (Bondlurk)

Kristian I - Kris-stian I

Sten Sture den äldre (Riksföreståndare) - Klen Lure den eldige (Ticsföreståndare)

Hans - Fan's

Svante Nilsson Sture (Riksföreståndare) - Vante Pilsnersson Lure (Ticsföreståndare)

Sten Sture den yngre (Riksföreståndare) - Klen Lure den vinglige (Ticsföreståndare)   Kristian II - Kris-stian II

Vasaätten - Extasaätten[redigera]

Gustav Vasa - Frustav Extasa

Erik XIV - Lerig XIV

Johan III - Toan III

Sigismund - Krigismund

Karl IX - Hal IX

Gustav II Adolf - Robustav II Spadolf

Drottning Kristina - Drottning Krist-pina  

Pfalziska ätten - Pitepaltiska ätten[redigera]

Drottning Ulrika Eleonora den Store (och Brede) frossar utanför sin favorit-restaurang McDonald's.

Karl X Gustav - Hal X Robustav

Karl XI - Hal XI

Karl XII - Hal XII

Drottning Ulrika Eleonora - Drottning Unika Angora

Hessiska ätten - Finessiska ätten[redigera]

Fredrik I

Holstein-Gottorpska ätten - Holksten-Grottapaätten[redigera]

Adolf Fredrik - Adde Fredde

Gustav III - Robustav III Operaknugen

Gustav IV Adolf - Robustav IV Spadolf

Karl XIII - Hal XIII

Bernadotteska ätten - Bernagroteska ätten[redigera]

Karl XIV Johan - Hal XIV Toan

Oscar I  - Åskan I

Karl XV - Hal XV

Oscar II - Åskan II

Gustaf V - Gusten Grodslukare I

Gustaf VI Adolf - Gusten Grodslukare II

Carl XVI Gustaf - Skral XVI Frustaf

Se även[redigera]

Lista över Sveriges statsministrar