Mördarsnigel

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka
En mördarsnigel när den är på sitt emotionellt bästa neutrala humör

En mördarsnigel är en individ av en art i familjen Rovsniglar, som lever på kött och blod från vilken art de än kan tänkas attackera. Bland sniglar är de extra oberäkneliga och farliga, då de kan röra sig mycket snabbt och genom sina vassa tänder injicerar ett nervgift i sina offer som, om de är små, förlamas och därefter äts upp levande av mördarsnigeln. Mördarsniglar är för små för att lyckas förlama en hel människa, men kan lätt klara av att förlama exempelvis en fot eller hand på en människa, vilket de taktiskt utnyttjar genom att samlas i grupp och från två håll göra bakhållsattacker på bärplockare och andra skogsvandrare. De attackerar då fötter och ben på sina offer och hindrar dem från att kunna gå eller springa, varefter en hel klunga anfaller offret, förlamar denna och börjar äta, samtidigt som de utsöndrar mängder av slem som är restprodukter av deras matsmältning. Offren dör långsamt men smärtfritt och täcks därefter i slem så att andra människor endast upptäcker oidentifierbara slemhögar i skogen.