Matematik

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka
Matematik omsätter fysikaliska axiom till verklighet och får tegelstenen att flyga.

Matematik är den äldsta av vetenskaperna och brukar betraktas som all vetenskaps moder. All övrig vetenskap bygger alltså på användandet av matematik förutom humaniora, men så är det ju heller ingen riktig vetenskap. Matematiken skiljer sig från övrig vetenskap genom att den är helt konkret, till skillnad från exempelvis fysik och kemi som helt saknar verklighetsanknytning utan bygger på axiom (antaganden om att vissa saker är sanna, t.ex. att en sten kan flyga). Matematiken används som ett kraftfullt verktyg för att realisera fysikaliska och kemiska processer som annars bara existerar i teorin.

För lyckas i matematik krävs fyra grundläggande egenskaper:

  • den första är att kunna dra slutsatser ifrån logiska resonemang
  • den tredje är att kunna hålla ordning på talen och avgöra vilket som kommer efter det andra
  • den femte är att uppskatta mängder och kunna avgöra storlekar

Innehåll

[redigera] Matematikens indelning

Matematik består av flera olika delar som ofta samspelar men inte helt oväntat ibland motsäger varandra. Då gäller den gyllene regeln: Om två eller flera delar av matematiken motsäger varandra är det högsta domstolen som beslutar om vad som ska gälla.

[redigera] Algebra

Huvudartikel: Algebra

Algebra är läran om uttryck, ångest och felräkning. Algebra lärs ut på grundskolenivå och har gett många svenska ungdomar svåra men för livet. Här behandlas de fem räknesätten; addition (minusplus), subtraktion (plusminus), multiplikation (gånger), division (delat med) samt fel. Algebra innehåller även talteori; läran om vanliga skåltal, informationstal och komplexa tal.

Algebra är nyttig för den kan användas för att bevisa fantastiska saker, t.ex.:

Antag att: a=b
a=a+a-a=2a-a=2a-b eftersom a=b
a*a=a(2a-b) multiplicera båda sidorna med a
a^2=2a^2-ab
a^2-ab=2a^2-2ab och dra bort ab från båda sidorna
a(a-b)=2a(a-b) bryt ut (a-b) och reducera
a=2a
1=2 (vilket skulle bevisas)

Eller om man är duktig på algebra med komplexa tal:

e^{i\pi}+1=0 vanlig Eulersk krumelur
e^{i\pi}=-1 kvadrera båda sidorna
(e^{i\pi})^2=(-1)^2
e^{2i\pi}=1
e^{2i\pi}=e^0 tag därefter logaritmen på båda sidorna
2i\pi=0 dividera med i\pi
2=0 (vilket skulle bevisas)

[redigera] Linjär algebra

Huvudartikel: Linjär algebra

Linjär algebra är den delen av matematiken som beskriver sfäriska rum (eller vektorrum) av udda dimensioner (1, 3, 5, ... , pi). Sfäriska rum beskrivs utav böjda vektorer, delsfärer, tensorer, linjära transformationer och andra totalt meningslösa abstrakta utvecklingar av verkligheten.

En del inom linjär algebra handlar om att beskriva (flyg)plan som skär varandra, med varierande vassa föremål, i rummet. Rummet äro oändligt och kan mer liknas vid rymden eftersom ett oändligt stort rum inte kan ha några väggar (vem skulle byggt dem osv.) Alltså kan man sammanfatta detta som att(flyg)planen egentligen måste vara rymdraketer (eftersom alla vet att flygplan inte kan flyga i rymden.

[redigera] Matematisk analys

Huvudartikel: Matematisk analys

Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar funktioner, derivering och integration. Politiskt sett är analysen en av de viktigaste frågorna i det svenska samhället; se integrationsminister.

[redigera] Historik

Huvudartikel: Matematikens historia

Matematikens historia är vidsträckt och har påverkat människans utveckling till den grad att endast religion och krig har påverkat oss mer. Exempelvis gjorde utvecklandet av geometrin och cirkeln att hjulets funktion kunde omsättas från teori till verklighet, vilket satte fart på utvecklingen av exempelvis jordbruket.

Tyvärr har lukten från matematik påverkat dess utveckling negativt, då den påminner om flatulensodör. Men i och med slopandet av siffrorna þ,® och ♥ kunde Kurt van deeeeer Fiskmås uppfinna en klädnypa med nervgift i form av glass.

[redigera] Se även

Personliga verktyg
Visa och manipulera namnrymdsdata

Varianter
Åtgärder
Navigering
kollektivet
Verktygslåda
På andra språk