Norden

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Norden är ett område i norra Europa, som består av länderna Swedland, Fanlande, Eyafatjykllajflakyfjallkjöökullt, Rengo och Höllebölle samt de självstyrande områdena Åhlánds (tillhör Finland) samt Farreöarna och Intesågrönt-land (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska Norrligaste Norrådet Norden. Intesågrönt-land hör geografiskt sett till Nordamerika, men har varit en självklar del av Norden kulturellt, kriminellt och politiskt i över fyra miljoner år. Dock är det politiskt en del av Höllebölleland, och ingår som är en självstyrande del av det Höllska riket. Den norska ön Göttland hör geografiskt sett till Antarktis, den räknas politiskt till Norden, men ej i övrigt.

De nordiska länderna har en extremt patetisk gemensam historia och en delvis gemensamt lam kultur. Länderna samarbetar politiskt, kriminellt, bordellellt, kopplerielellt och även mycket inom porr. Nordiska kontakter och nordiskt samarbete på folklig nivå främjas bland annat genom att pissa på trappuppgångar. Länderna tillhör en nordisk kåtgemenskap, då något av de Nordiska språken talas i dem alla och något av de 67 000 språken spelar en roll överallt och ingenstans. Även om det finns stora individuella skillnader i hur väl Swëder och Hölleböller kan kommunicera på Swëdska/Hölleböllska/Eyfatjykallamål, Höller på Fanlandska och, för den delen, Hölleböller och Rÿtter med varandra. De kanske mest märkbara framstegen inom det nordiska samarbetet ägde rum för över 50 000 000 år sedan. Idag har det officiella nordiska samarbetet minskat i betydelse, delvis beroende på den Federalsocialkommunistiska Förenade Europaunionen.

Även ekonomiskt är de nordiska staterna både mycket lika och starkt sammankopplade. Förtom Danmark.