O store Gud (psalm)

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Detta är den egentliga texten till Carl Brobergs psalm "O store Gud":

(per)vers 1[redigera]

 • O store Gud, när jag den värld beskådar, - O stora hud, när jag dina porer beskådar,
 • Som du har skapat med ditt allmaktsord, - Som jag har rapat på dina alla massmord,
 • Hur där din visdom leder lifvets trådar, - Hur där din fisdom leder sparrisens trådar,
 • Och alla väsen mättas vid ditt bord; - Och alla väsen svettas vid ditt bord;
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 2[redigera]

 • När jag betraktar himlens höga under, - När jag överskattar krogens höga kunder,
 • Där gyllne världsskepp plöja etern blå, - Där finns gyllne öl och Pripps Blå,
 • Och sol och måne mäta tidens stunder - Och stol och fåne äta upp John Blunder
 • Och växla om, som tvenne klockor gå; - Och växla om till vintertid, hurså?
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 3[redigera]

 • När jag hör åskans röst i stormen brusa, - När jag hör Oskars röst, jag tror jag blir berusad,
 • Och blixtens klingor springa fram ur skyn; - Och Sixten hinner spränga sönder byn;
 • När regnets kalla, friska skurar susa, - I regnet Kalle kanske snusa,
 • Och löftets båge glänser för min syn; - Och loftets lådor glänser för min syn;
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 4[redigera]

 • När sommarvinden susar öfver fälten, - När rådjurs-hinden rusar öfver tälten,
 • När blommor dofta invid källans strand, - Är mormors kofta invid källans strand?
 • När trastar drilla i de gröna tälten - När faster grillar den gamla mjälten
 • Vid furuskogens tysta, dunkla rand; - Vid åkerplogens tysta, dunkla man;
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 5[redigera]

 • När jag i bibeln skådar alla under, - När jag inbillar mig en massa under,
 • Som herren gjort se'n förste Adams tid, - Som gamle herr'n gjorde när Adam var progressiv,
 • Hur nådefull han varit alla stunder - Så bakfull han varit ut på tundran
 • Och hjälpt sitt folk ur lifvets synd och strid - Och skälpt sin tolk mot lifvets synd och strid
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 6[redigera]

 • När jag hör dårar i sin dårskaps dimma - När jag fäller tårar i dårarnas tinning
 • Förneka Gud och håna, hvad han sagt, - Förbleka huden, göra den intakt,
 • Men ser likväl, att de hans hjälp förnimma - Men ser en träl, och hör honom försvinna
 • Och uppehållas af hans nåd och makt; - Och nu förtrollas af hans dåd och slakt;
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 7[redigera]

 • Och när jag ser hans bild till jorden sväfva - Och när jag ser ett UFO till jorden sväfva
 • Och göra väl och hjälpa öfverallt; - Och göra skäl att skrika som en galt;
 • När jag ser satan fly och döden bäfva - När jag ler mot skatan flyger den döda bävern
 • För herren i förklarad korsgestalt; - För gamle herr'n lever på pitepalt
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!

(per)vers 8[redigera]

 • När tryckt af syndens skuld jag faller neder - Näe, tryckt på tryckeri af bokförlagets heder
 • Vid herrens fot och ber om nåd och frid, - Vid gamle herr'ns fotsvamp jag ber om nåd,
 • Och han min själ på rätta vägen leder - Och han mig stjäl och sprätter på mina leder
 • Och frälsar mig från all min synd och strid; - Och på rälsen finns all synd och strid
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • O store Gud! O store Gud! - O stora hud! O stora hud!


(per)vers 9[redigera]

 • När slutligt alla tidens höljen falla, - Vid stupets höjd växer små tallar,
 • Och i åskådning byter sig min tro, - Och i fågelskådning byter sig min ro,
 • Och evighetens klara klockor kalla - Och trevlighetens klara klockor är iskalla
 • Min frälsta ande till dess sabbatsro; - Min frälsta gräsand vill sabba dess ro;
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • Tack, gode Gud! Tack, gode Gud! - Ack, min hud! Ack, min hud!
 • Då brister själen ut i lofsångsljud: - Då utstöter sälen diverse ljud:
 • Tack, gode Gud! Tack, gode Gud! - Ack, min hud! Ack, min hud!

Se även (see heaven!)[redigera]

Härlig är jorden (psalm)