Ole Römer

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Ole Rømer Ole Rømer, född i Århus den 25 september 1644 var en dansk astronom och ämbetsman som var den första personen att mäta ljusets hastighet

Rømer blev student 1661 och under 1667-1671 gjorde han viktiga förarbeten på Tycho Brahes observationer och blev år 1671 medhjälpare till astronomen Picard. Det året hade även Rømer observerat Jupiters måne Io och blev på grund av det medlem i den franska vetenskapsakademin Académie des sciences. Han upptäckte att tiden minskade på jorden då den närmade sig Jupiter.

1675 var året då Rømer blev den första människan att vetenskaplig beräkna ljusets hastighet. Jordbanans diameter på 22 sekunder trodde han. Det korrekta värdet är 16 minuter och 40 sekunder enligt dagens astronomer. Något viktigare än den exakta siffran var att man upptäckte att ljusets hastighet inte var oändlig.

Rømer byggde flera apparater som åskådliggjorde himlakropparnas rörelser. 1676 blev Rømer professor i astronomi i Köpenhamn men åkte inte dit förrän 1681. Vid observatoriet införde han åtskilliga förbättringar och inrättade 1704 ett observatorium ett par mil från Köpenhamn. På toppen av allt det uppfann han även flera nya instrument som gjorde det möjligt att iaktta med dittills ouppnådd noggrannhet.

Rømer drabbades av stor olycka då alla hans observationer förlorades vid Köpenhamns brand 1728 med undantag av Triduum observationum tusculanarum (1706). Han fick aldrig uppleva branden eftersom han dog 1710