Onepiece

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Onepiece är ett klädesplagg som täcker stora delar av kroppen, precis som en overall.

Materialen i en onepiece kan variera, vanligast är dock frotté.

Spridningen i samhället var omfattande under åren 2008-2011 för att därefter klinga av något. Plagget bärs främst av lågutbildade, estetiskt utmanade personer, men förekommer även hos bakfulla medelålders män.

Kartläggning av ägare[redigera]

Professor emeritus Florgas Nidelbom har gjort en studie (STFU:1987:1) över vilka samhällsgrupper som lockas av onepiecens egenskaper.

Professor emeritus Nidelboms studie[redigera]

Professor emeritus Nidelbom, av många ansedd som rikets främste inom onepieceforskning, har i sin studie kommit fram till följande kännetecken hos ägare av onepiece: