Propellerhatt

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Propellerhatt är en slags keps, ofta i mycket starka och glada färger, med en liten plastpropeller monterad på toppen. Primäranvändnigen är som huvudbonad på små feta ungar i åldern 4 - 9 år med choklad runt munnen och en stor, ofta rund och spiralformad, polkagrisklubba i ena handen/labben.

Propellerns renodlade och egentligen enda syfte är att agera statushöjare inom samhällets och populationens sociala liv och hierarki. Den finns där endast för att vara cool.

Sedan urminnes tider har propellerhatten varit få förunnad, en symbol för status och välmående. Den har alltid varit föremål för de mindre bemedlade flickorna och pojkarnas avund. Det kan dock inläggas att i takt med att den medicinska och hälsoinriktade forskningen ökat så har man kommit fram till att den fetma/övervikt som dom så kallade "propellerbarnen" har, inte återspeglar välmående i hälsosammanhang.

"Propellerbarnen" mår, generellt, alltså sämre fysiskt än vad dom som inte har tillgång till propellerhatt gör. Dessa barn, i sin tur, lider dock mer psykiskt av segregation som propellerhatten som symbol skapar än vad "propellerbarnen" gör.

Vid 8-9 års ålder så avtar (vanligtvis, ska sägas) propellerhattens status och coolhet enligt den exponentiella funktionen y=f(x)=100-0,87^x, där y=Avtagande coolhetsfaktor med topp på 100 och X=tid i månader. Eftersom den avtagande coolhetskurvan är exponentiell så försvinner statusen aldrig helt, faktum är att man fått in rapporter om att kurvan kan stiga upp till ett värde omkring Y=80 igen när personen i fråga uppnått en ålder om 80-90 år. Dessa rapporter är dock få och osäkra, och det rör sig bara om personer som bor på Östermalm eller i Norrlands inland.