PsykNyheter:Pygméer ber om ursäkt

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Med anledning av att den småväxte Napoleon den IV:e utfäst ett pris på konstnären Staffan Westerbergs huvud efter att denna förolämpat småväxtheten genom att vifta på en tumme, tar alla pygméer starkt avstånd från allt användande av våld mot meningsmotståndare. Den pygméiska shamanen Xhokal Ashbpha, säger att pygméiska shamaner allihop respekterar förolämpningar som en del av det västerländska samhället och att pajkastning är den enda rätta metoden att bemöta förolämpningar, att shamanismen aldrig rättfärdigar mord eller våld.

Xhokal Ashbpha, säger:

Förlåt oss, för att en vilsegången småväxt shaman [Napoleon den IV:e] har fått en så felaktig uppfattning om shamanismen, vi skall aldrig igen tillåta mordhot inom den pygméiska shamanismen, och vi ber om ursäkt för att Hitler funderade på att använda shamanismen för sina onda syften, det var aldrig meningen när vi satt där i bushen och besvärjde fram andar från den andra sidan.

Xhokal Ashbpha försökte även ta på sig skulden för hunnen Attilas invasion av romarriket, men då beslöt journalisten att avbryta inspelningen eftersom han ville hem och leka med sina barn.