Särskrivning

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

I särskrivning gör den särskrivande individen det grammatiska fel att den skriver "sär" som ett ensamt ord. Detta misstag begås ofta av skolbarn då barnet (på grund av sin ännu kvarvarande inkompetens) sär skriver ordet "isär" (eller ordet "särskrivning") och då kallas barnet för "särskolebarn". När ordet "isär" däremot skrivs korrekt kallas det "isärskrivning" och när "isärskrivning" sär skrivs kan det se ut som i början av denna artikel, men det kan också bli "isär skrivning" som är Jamaicas nationalsport i vilken de tävlande ska skriva bokstäver så långt ifrån varandra som möjligt. Vad det gäller "sär skrivningar" finns två sådana i föregående mening (utöver de som innehåller ordet "sär"): "ifrån" och "varandra".

Missförstånd[redigera]

Sär skrivningar kan orsaka missförstånd. Exempel på sådana som inkluderar de två orden i föregående stycke: "Anton: Då fick han smaka på skit va? Britta: Javisst, jag tog i_från tårna" "Gud:Ni skall endast äta var era egna familjer lever. Barnen: Förlåt oss, för att vi åt var_andras lever" "Och vad de gav var_andra bullar!" Detta är viktigt att veta om man ska forska i särskrivningar ty om man sär skriver en särskrivning så blir det en sär skrivning medan situationen fortfarande kan kallas "särskrivning" eftersom "sär" separeras och skrivs som ett ensamt ord.

Fler exempel på sär skrivningar[redigera]

Glad_flicka
Grön_sak
Görel: Hur länge höll det med Örjan då? Doris: Inte länge, han kan beskrivas som kort_varig.
För_en_ingen
På_fågel
I_mun
Jag spelade spelet själv ett tag men när jag behövde någon erfaren som gav mig vägledning och bad Jonas om hjälp så var det svårt att få ut_lösningen ur honom.
Djupfryst kyckling_lever
vi söker kassa_personal

Särskrivningar du inte visste fanns[redigera]

Sär_ö (en ö som är delad av ett sund)
Sär_bo (en bostad som är delad på mitten)
Sär_öhus (ett sär bo på en sär ö)
Sju sär_deles (delas i sju delar)

Referenser[redigera]

sär skrivning
grönsak
I mun