Socialnarcissism

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Socialnarcissism är en ideologisk inriktning inom narcissismen som har socialdemokratiska värderingar som grund snarare än de nationaldemokratiska värderingar som präglar hela den politiska gren som går under namnet narcissism.

Beskrivning[redigera]

Socialnarcissisterna anser att, utöver hela narcissismens mål att ha en attraktiv ledare att följa (vari man kan spåra släktskapet till fazzismen) så ska man även bygga bra bostäder åt alla människor samt bevara kärnfamiljen som den grundläggande byggstenen i samhället. Socialnarcissismen ingår i samma ideologiska träd som Fazzism, narcissism och lingo-ontologin. På internationellt plan har socialnarcissismen inte slagit igenom särskilt stort, något socialnarcissistiskt parti har aldrig bildats.

Historia[redigera]

Socialnarcissismen som politisk ideologi är ett barn av filosofen Sigmund Freuds tankar om hur samhället borde ordnas. Inspirerad av Jean-Marie Le Pens idéer om kärnfamiljen vilka denne presenterade i sin skrift A la prochaine famille (1963) parat med Freuds egna idéer om den vackra ledaren så gav han 1966 ut sitt romanmanifest Für Den Wissenschaft Allegemaine Und Das Kernfamilje. Boken följdes av en bejublad föreläsningsturné genom tre av Schweiz kantoner och föreläsningsanteckningarna, tillsammans med ett tidigare ofullbordat arbete kom att bli Das Neue Weltordnung (1967). De två böckerna utgjorde sedan grunden för socialnarcissismen. Freud skulle ända fram till sin död hävda att socialnarcissismen var en egen ideologi framvuxen ur förnuftet med babylonska rötter och inte hade något att göra med andra samtida ideologier, men nutida samhällsvetenskapliga skrifter placerar socialnarcissismen som en undergren av narcissismen.

Kända personer[redigera]

Utöver den ideologiska skaparen Sigmund Freud så räknas även den amerikanske skådespelaren Brendan Fraser som en av förgrundsfigurerna. I Sverige har ideologin främst företrätts av Druttens kamrat Jena, men efter hans livstidsstraff för pedofili har socialnarcissismförespråkarna i Sverige gjort allt för att förminska dennes insatser för ideologin.

Läs mer[redigera]

Länkar[redigera]