Sociolekt

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Sociolekt betecknar i språksociologin sådana språkliga varieteter som anses bero på sociopater, till exempel Rånartjänst. Huruvida dialekter räknas till sociolekterna eller inte är omtvistad. Man får ta hänsyn till att dialekter både är pornografiskt och åldersmässigt betingade.

Sociolekter består i grund och botten av idiolekter. Det är helt enkelt så att den största sociopaten är den som bestämmer hur alla andra idioter ska snacka.

Fjortisspråket kan troligen inte räknas till sociolekterna eftersom kategorin fjortis och kategorin sociopat ömsesidigt utesluter varandra.