Sterbism

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Sterbism är en modern religion med rötterna i Södertälje som grundas på tron av en övernaturlig kraft kallad Sterby.

De Fria Sterbisterna är en modern radikal väckelserörelse och den första och hittills enda kända gruppering som förespråkar sterbism. Rörelsen grundades år 2007 efter en serie överväldigande uppenbarelser, fast då med namnet El Sterbistas. Rörelsen har de senaste året genomgått en rad stora förändringar och blivit alltmer militanta i sina metoder.


Historia
[redigera]

I samband med att ett par ungdomar, då de vistades nära skolans teknik-klassrum, sade sig uppleva någon form av kraft påbörjades det som sedemera skulle bli dagens sterbism. Kraftkänningarna upprepades, starkast i närheten av teknik-läraren, och efter en rad följande uppenbarelser var de övertygade.


Tron
[redigera]

Sterbisternas tro samlas runt kraften kallad Sterby. Sterby finns i allt och alla, och dessa har kraften att tacka för sin existens. Sterby har alltid existerat. Att sterbismen upptäcktes i just Södertälje kan ses som logiskt då kraften är som starkast just där.

Av en tillfällighet så har Kraften stannat i en mans kropp. Denna man kallas Bäraren och ses av religionens utövare som en behållare, ett skal, av Kraften. Den sterbistiska rörelsen handlar om att göra bäraren medveten om de krafter han besitter. Dock vill inte Sterbisterna förknippas med det man vanligen menar med religion. I sterbismen finns ingen skapelseberättelse, och sterbisterna har heller ingen uttalad tro på liv efter döden.

Att bäraren i själva verket redan skulle vara medveten om krafterna i sitt intre är en vanlig tvist inom den sterbistiska tron. Vissa sterbister hävdar att bäraren är ond och att denne måste förgöras för att kraften skall utlösas. Denna teori grundades av två av frontfigurerna i De Fria Sterbisterna.


Politiska ställningstaganden
[redigera]

Då sterbismen är en frihetlig religion är den också politiskt obunden. Det är emot sterbisternas trosbekännelse att blanda tro med politik. Dock finns ett fåtal grundläggande åsikter som anhängarna måste bekänna sig till för att få rätten att kalla sig en rättrogna sterbister. Dessa bekännelser kan också ses som motsvarigheten till andra religioners s.k. budord.

1. En sterbist måste vara jämlikhets-strävande.
2. En sterbist måste vara internationalist.
3. En sterbist måste vara antiauktoritär.

I sterbismen ingår en vision om hur den ideala världen ska se ut. En sterbist strävar därför efter jämlikhet mellan människor. När människor är jämlika betyder heller inte nationalitet något, och gränsdragning mellan länder blir överflödig. Fred ska råda mellan alla människor och jorden skall tillhöra alla lika mycket. Sterbismen tror inte på auktoritärt styre och hierarkier. Därför utgår den enda hittills kända väckelserörelsen från en platt organisation där varje anhängare kan känna sig autonom i massan.

En sterbist får ej anse andra människor vara religiöst underlägsna. De människor som ännu inte funnit sin sterbistiska tro kallas för ”de omedvetna”. En person som däremot medvetet trotsar sterbismen definieras som en anti-sterbist.