Uranus

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka
Uranus

Uranus (även kallad Ur anus) är en planet som ligger ganska nära Jorden. Enligt dagens forskare så fanns det en civilisation för länge sedan på planeten Ur anus. Denna civilisation sägs vara väldigt nära besläktad med Goa-Tsefolket.

Men en dag år 40 000 före Kristus. landade en rymdfarkost med några Ur anusiter på jorden. Det visade sig att Goa Tse folket hade nästan samma religiösa tro som Ur anusiterna och nollte världskriget utbröt. Nollte världskriget var kriget som pågick innan första världskriget, men däremellan var det 5 914 år.

Ur denna strid segrade Goa Tse folket över Ur anusiterna då Goa Tse folket hade uppfunnit stjärtkatapulten som var ett riktigt tungt vapen. Tack vare den behövdes ingen riktig katapult.

Stjärtkatapulten fungerade på detta vis att alla soldater skulle käka laxeringsmedel innan strid och sedan utföra Goatse ute på slagfälten, för att därefter skicka ut ett kraftigt moln bestående av bajs och metangas. Denna blandning regnade sedan ner över fienderna, som blev förgiftade och dog.

Dock finns det några Ur anusiter kvar på Uranus, och många forskare menar att de snart kommer att snickra ihop en rymdfarkost, som skall vara klar år 2011. De antas då förväxla oss med det numera utdöda Goa-Tsefolket, och förinta vår kära jord år 2012. Människan kan dock undvika detta genom att: sätta sig i raketer, för färd mot andra planeter.

Ett annat folkslag som lever på Uranus är Glurbherna. De är ett folkslag med väldigt högt intellekt. De koloniserade planeten Mörgenland år 1213.