Artikel utan bilder

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

En artikel utan bilder är en artikel helt utan bilder.

Fil:Bildtillartikelnutanbilder.jpg
404 - Bilden kan inte hittas...

Historia om artikeln utan bilder

Det är oklart när artiklar utan bilder kom upp, men forskare enas fortfarande om att den första artikeln utan bilder inte innehöll några bilder alls. Forskaren Angdur Ibrahimovic hävdar att artikeln utan bilder som genre kom som en reaktion mot artiklarna med bilder. Hypotesen avärdas dock av hans bror, också forskare, Hubdur Ibrahimovic som i sin tur hävdar att de bildlösa artiklarna uppkom av ren lathet.

Kännetecken på artiklar utan bilder

En artikel utan bilder kan kännas igen på olika saker:

  • den har inga bilder, alternativt
  • den saknar bilder, alternativt
  • dess antal bilder uppgår till noll, alternativt
  • listan på de bilder den innehåller, har längden noll.

Hur man gör en artikel utan bilder

  1. Skapa en artikel utan bild.
  2. Strunta i att ha bilder i den.
  3. Radera bilden ifall en bugg i mjukvaran skulle ha skapad en illustration (viktig: förhandsgranska och radera innan du trycker på knappen "spara").

Bilder på en artikel utan bilder

En bild kan inte sättas in här, det skulle göra att den här sidan inte blir någon självreferens längre.

Se även

En stubmall kan inte sättas in här, alla stubmallar innehåller bilder.