Bob Marley

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Nose flute player.jpg

Den här artikeln är sönderknarkad
Du kan hjälpa till genom att dumpa hela artikeln och skriva om den.

Snälla, tänk på barnen!
Din mamma om droger


Känd sångare i heavy metallbandet Backstreet Boys. Största hitten slog han igenom med Cracksteet crack for life!

Andra hittar är "Weed got it going on", "Show Me the Meaning of weeding Lonely", "Cracking Back to You", "I Want It That High" och "Quit Playin' Games (With My Fart)"