Fyrisån

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sveriges största vattendrag, benämnt Fyrisån, övergår i utkanten av Uppsala till ett avloppsrör, där diskvattnet från Uppsalas krogar förenas för att i befintligt skick slussas vidare till dricksvattenreservoiren i Fjollträsk.

Namnbytet

Under Uppsalas brunsolkiga trettiotalshistoria hette floden ett tag Führisån, men efter Andra världskriget återtogs den gamla stavningen, när Tyskland kommit tvåa.

Flora och Fauna

Fyrisån hade en gång i tiden ett rikt djur- och växtliv. Dock så har ökade utsläpp från Uppsala Kärnkraftverk lett till att många för Fyrisån unika arter har dött ut. Exempel på sådana arter är Fisk, sjöjungfru samt barn från de undre samhällsklasserna. Vissa arter, så som Storsjöodjur, syndikalister och Leif loket olsson frodas däremot i de radioaktiva utsläppen. Floran i Fyrisån består främst av olika former av marina cannabisplantor, som utgör syndikalisternas främsta föda.