Grammatik

Från Psyklopedin
Version från den 13 januari 2014 kl. 18.45 av 78.72.121.242 (diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

”Här är språkpolisen som mitt i gatan står, han visar hur man stavar, han visar hur det står.”

~ Sveriges språkpolis om Grammatik

”I ryssland bestämmer gramatiken om DIG!!

~ Rysk Revers
Du behöver det!

Grammatik är den fulländade formen av tortyr.

Statens Språkråd (SS)[redigera]

Regelverket för svenska kommer i form av grammatiska lagar fastställda av Statens Språkråd (SS) i Sverige. SS ger även ut rådgivande föreskrifter samt prejudicerande tillämpningar av lagarna, som författningssamlingen om uttalsregler, stilregler och språkliga nykοnstruktioner.

Språkpoliser[redigera]

Till sin hjälp har SS ett antal språkpoliser vars syfte är att se till att de grammatiska lagarna upprätthålls. Dessa poliser har inte själva häktningsrätt, utan har i första hand en korrigernade funktion. Efter noggrann bevisning och beslut av språkåklagare kan dock arrestering ske och utföras av Grammatiska Delgivningsmän, då främst nattetid när feltalarna och felskrivarna är oskadliggjorda genom sömn. I grava fall kan dessa även hämtas av Männen i De Svarta Helikoptrarna.

Påföljder[redigera]

Här händer något obehagligt till följd av att någon inte kunnat skilja på objekts- och subjektsformen av tredje person pluralis för obestämda pronomina

Lindrigare brott mot de grammatiska reglerna bestraffas med ordningsbot, för grövre brott kan utdömas kvarsittning upp till tre läsår. För vissa typer av språkliga grodor kan specialstraff utdömas, fel och alltför flitig användning av invektiv kan till exempel svordömas till tvättning av munhålan meddelst tvål. För särskrivning, vilket är det allvarligaste grammatiska brottet kan skärpt dödstraff utdömas, vanligen slites lemmarna av en efter en genom fyrdelning med häst.

Användningen av inkorrekta former av presens particip, som till exempel "en handelsresande kom körandes i damunderkäder", bestraffas numera med bränning av tungan, och vid tredje återfallet med avhugning av den handen man skriver med. Användning av otygsordet "medans" bestraffas med femtio piskslag, medans tredje återfallet med tvångsrakning av huvudet.

Exempel på grammatiska lagar[redigera]

De grammatiska lagarna finns samlade i grammatikor som talar om hur många genus, kasus, tempus och numerus som får användas. Här skiljer sig lagstiftningen åt mellan olika länder. Vad gäller genus är svenskan synnerligen frikostig. Svenskan har hela 4 genus och 1 anus, vilket gör att många språkliga flyktingar från latinamerika har sökt sig till Sverige för att få uppleva landets språkliga rikedom. De latinska språken har endast 2 genus, en fattigdom som lett till stor linquistisk misär i de latinskspråkiga länderna. Det svenska genussystemet upprätthålls av genusforskare, som dagligen konstruerar nya genus i samma takt som de rådligen eliminerar gamla förlegade.

Å andra sidan är svenskan synnerligen fattigt på kasus. Uppfattningen om antalet kasus varierar bland olika uttolkare av språket, eftersom fullt utbyggt kasussystem endast återfinns bland pronomina. I vart fall är de inte mer en fyra, vilket funnits vara ett lämpligt tal i stabila och gedigna språk som tyskan. En del odisciplinerade och barbariska språk som finskan håller sig med hela 17 kasus. Det säger sig självt att en sådan språklig lössläppthet straffar sig för den som försöker tillämpa den på mer kultiverade högspråk, vilket många finländare i Sverige fått lära sig dyrt, när social utslagning och alkoholism följt i spåren av deras misslyckade försök att tala svenska på finskt vis. Lagoma korvar är bäst - som man säger i välkultiverade sammanhang.

Utgående regler[redigera]

Finnes ofta exempel på ålderstigna satser och grammatiska konstruktioner vars giltighet tidens tand olycksaligen hava söndergnagt. Detta gälle i Svenskan särdeles konjunktiven. Sådana regler sättes under en övergångstid i karantän av SS på det att det varken skola betraktas tillrådligt eller otillrådligt att använda dem. Under denna tid må de fritt användas utan värre påföljder än att grönmarkeras av ordbehandlarens språkredigerare. Därefter kan de genom dekret förklaras olagliga , varefter de med ens blir förbjudna att använda

Se även[redigera]