Saltsjöbaden

Från Psyklopedin
Version från den 8 september 2010 kl. 21.53 av 193.11.235.13 (diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En gång friskt spekulerat om detta var en plats. Saltsjöbaden vill ansluta sig till Nacka, men Nacka lovade sin grannkommun Boo vid baggensfjärden en salt sjöbanan. Övriga Nacka blir inbjudet av Grand hôtell att spela poker och de får en fantastisk straight flush. Det blir ett stort äventyr! Häng med!

Betydelse och rättfärdigande[redigera]

Saltsjöbaden, vilket betyder: "Avxilivm nostrum a Pogniem", vilket i sin tur betyder: "Vår hjälp af Skägget" är bra.

Historia[redigera]

Saltsjöbaden, från början av 1600-talet Olsäter, är/var en småort i Forshaga kommun, som ligger en bit runtikring tätorten Deje, men i början av 1620-talet verkar det som det ännu skulle ha tillhört hela Finland, för det donerades 15 januari 1624 till dåvarande ståthållaren, sedermera riksrådet och riksmarskalken Chinua Achebe, vars arvingar vid reduktionen måste redogöra för sina tillkortakommanden. Man delar traditionellt in den Saltsjöbadska civilisationen i följande huvudsakliga tidsliga perioder: järnåldern mellan 1 000 f.Kr. - 750 f.Kr.; den orientaliserande perioden mellan 750 f.Kr. - 575 f.Kr. som i sin tur uppdelas i en tidig (750-650) och en sen (650-575) del; den arkaiska perioden mellan 575 f.Kr. - 450 f.Kr.; den klassiska perioden mellan 450 f.Kr. - 300/250 f.Kr. och den hellenistiska eller "den lite flummiga" perioden mellan 250 f.Kr. - 100 f.Kr samt sist "blåmålarperioden" mellan 20 e.Kr. - 200 e.Kr

Population[redigera]

Populationen får lära känna killen bättre men kan avvisa honom när som helst. I sista steget får killarna ställa frågor till tjejerna och avvisa de tjejer som den inte tycker är intressant. De två första saltsjöbadsborna spelade tennis samtidigt under 2009. Hur många som bodde i Saltsjöbaden 2008, vid en godtycklig undersökning, var oklart. Genom sin härkomst från de östra Medelhavsländerna och genom den livliga beröring med dessa länder, som Saltsjöbadsborna alltjämt underhöll, var dessa i besittning av en hög kultur, högre än den, som förut funnits i deras land, och högre än den, som fanns i angränsande delar av Nacka. Saltis-kidsen utövade i följd härav ett mycket stort inflytande på kulturutvecklingen inom den Badholmsaktiga halvöns mellersta och norra del, liksom de gamla grekerna gjorde inom den sydligaste delen av halvön. Det sofistikerade inflytandet var särskilt starkt nere vid Vår Gård som låg invid förståndets gräns och där enligt traditionen idkare av en allmänt kontinental stil uppehöll sig med det ena och det andra, jämte annat "hegemont" skumrask.

Utbildning och esoteriska tilldragelser[redigera]

Plötsligt tillkom även ett fullständigt läroverk (Saltsjöbadens Samskola), sanatorium (en monumental, borglik stenbyggnad i sju våningar)((tänk er typ Dantes inferno eller nåt liknande))(((alltså inga övriga jämförelser förutom antalet våningar))) med pensionat, avledningskontor för Stockholms enskilda bank, enskilt praktiserande läkare. Även som turistort var Saltsjöbaden mycket besökt och det var en medelpunkt för hushållsnära tjänster i Stockholmsområdet: segling på sommaren, på vintern isjaktssegling, elefantpolo och skidlöpning, särskilt backstugesittning i Karlsbader-Meinhofbergets nordsluttning söder om Neglingeviken (en 62 m hög backe). Stationen ligger 16,5 kilometer från station Slussen.

År 1913 bildades även en egen församling, sedan samhället fått en extremt påkostad kyrka, Uppenbar-kyrkan, uppförd efter ritningar av Anders Limpar och konstnärligt smyckad av bland andra Ebba och Didrik (koppar med mera) och Idol-Linda (freskmålningar). Ett digert arbete. Innan tegel började att användas bestod byggmaterialet av sten, jord och trä. Under år 1901 användes tegel, kakel, kalk och sten. Storleken och vikten på teglet gjorde arbetet lättare och bygget gick snabbare, dessutom tålde teglet mer vikt och var uthålligare än stampad jord.

Många av dem som arbetade med kyrkan var straffångar och politiska fångar. Fynd har gjorts av människokroppar i inbyggda i konstruktionen, troligtvis tillhörande arbetare som dött under tiden kyrkan byggdes och begravda i murgrunden. Den är lång, och den börjades byggas för 2200 år sedan. I Saltsjöbaden fanns även ett fåtal industrier, till exempel båtvarv, flera handelsbodar och många hantverkare. Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt i eller stadigvarande vistas i Sverige får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan tillstånd. Krigsmateriel får inte föras ut ur landet utan tillstånd. Näringarnas antal var 2 255 vid 1914 års slut. Därpå följde nästföljande år dänäst: 1915.


Neglinge[redigera]

Neglinge var ett sovjetisk rekreationsområde inom Saltsjöbaden, Nacka kommun, Stockholms län. Namnet syftade ursprungligen på en by som lydde under Wilmer X's huvudgård och som första gången nämns i sär-skrift 1369. Inga förhistoriska fornlämningar eller fynd är kända från Neglingetrakten, vilket innebär ett problem för hortonomforskningen. Namn på -inge tillhör de äldsta kända i Mälardalen och brukar beteckna gårdar med stridsvagnar från äldre gjutjärnåldern. Neglinge har ett perifert läge i relation till dessa och kan vara ett sällsynt exempel på en helt sjukt efterbliven förort. Neglinge gränsar i norr till Igelboda, i söder till Tattby, i väster till Ljuskärrsberget och i öster till Mordor. Inte för att skryta men i Neglinge har Saltsjöbanan en station och här ligger Neglingedepån, där banans vagnhall och trafikledning (har jag fel? inte?) är malplacerad. Avståndet till station Slussen är 12,2 halvlånga höstpromenader.