Ateism

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bouncywikilogo.gif
För tråkiga personer utan kosmisk smak, har de humorlösa åsnorna på Wikipedia en artikel om Ateism.
Ondaogat.png Det onda ögat observerar denna artikel, men tycker att den är blid och mjäkig. Var vänlig och fyll på mer elakheter, tack! Dogbabylaf-micro.png

”Jag kan varken dementera eller bekräfta!”

~ Gud om Ateism

”En motsägelsefull lära! Om de hade rätt så skulle jag se rätt löjlig ut i den här hatten. Men jag ser inte löjlig ut!”

~ Påven om Ateism

”Påven ser ytterst löjlig ut i sin överstora hatt!”

~ Kejsaren utan kläder om Påven

”Ursäkta, men ateismen fick mig att spy!”

~ Cinder Glow om Ateism


Ateismen är en religiös sekt där den huvudsakliga läran inbegriper att alla gudar, i vilken än tänkbar bemärkelse, inte finns. De flesta fundamentalistiska kyrkorna tror även att liv bara finns på Jorden och att månlandningen inte bara är fejk, men att det också är teoretiskt omöjligt att resa utanför jordens atmosfär.

Ateistisk historieförnekelse[redigera]

Vad gäller alla bevisen för att månlandningarna faktiskt har ägt rum, så tar ateisterna absolut inte till några konspirationsteorier. Ateisterna anser att alla konspirationsteorier är skit. Men den store ateisten Richard Dawkins har kommit på följande bortförklaring: Eftersom alla människor är så nära släkt i evolutionen så har de alla i stort sett samma vanföreställningar. Så att alla människor är överens om att något har skett bevisar inte att det har skett, det bevisar bara att alla människor delar den av sina själviska gener programmerade vanföreställningen att det har skett. Det är inte någon konspirationsteori eftersom de själviska generna inte behöver konspirera utan helt enkelt finns där, precis som att det inte är någon konspiration att alla världens folkslag har liknande mytologier. På dessa grunder har Richard Dawkins även dragit slutsatsen att förintelsen inte heller har skett, utan att alla överensstämmande vittnesmål bara beror på att alla vittnen är människor. För att förtydliga att han absolut inte är någon antisemit, påpekar Richard Dawkins här att han absolut inte tror på någon sionistisk konspiration eftersom konspirationer inte kan finnas, och att eftersom en stor del av vittnena var judar så bevisar överensstämmelsen i vittnesmål att judarna måste dela exakt samma medfödda vanföreställningar som andra människor och därmed vara fullt mänskliga. Detta försvar gick dock inte hem i Tyskland, där ateismen numera på grund av Richard Dawkins uttalanden är förbjuden. Dock vägrar Richard Dawkins att kommentera kontrateisternas påpekande att tanken att alla människor har samma medfödda vanföreställningar kullkastar hela tanken med kissgranskning.

Övrig ateistisk förnekelse[redigera]

Ateisten Christopher Hitchens höll helt med Richard Dawkins i historieförnekelse, men gick steget längre och nöjde sig inte med att bara förneka historiska händelser, utan gick vidare till att förneka sådant som pågår hela tiden. Som Christopher Hitchens själv uttryckte saken: Att alla människor är överens om att saker faller nedåt bevisar inte att saker faller nedåt, det bevisar bara att alla människor har en medfödd vanföreställning om att saker faller nedåt. Att alla människor är överens om att det skulle bli slut på saker på Jorden om saker föll uppåt bevisar inte att det skulle bli slut på saker på Jorden om saker föll uppåt, det bevisar bara att alla människor har en medfödd vanföreställning om att det skulle bli slut på sakerJorden om saker föll uppåt. Att alla människor är överens om att det skulle gå att resa i rymden om saker föll uppåt bevisar inte att det skulle gå att resa i rymden om saker föll uppåt, utan det bevisar bara att alla människor har en medfödd vanföreställning om att det skulle gå att resa i rymden om saker föll uppåt. Och att alla människor är eniga om att 1+1=2 bevisar inte att 1+1=2, det bevisar bara att alla människor har en medfödd genetisk vanföreställning om 1+1=2.

Frågan om hur sådana vanföreställda människor skulle kunna bevisa att det finns andra människor blev aldrig svarad av Christopher Hitchens, utan han dog när någon ställde frågan till honom.

Ateismens historia[redigera]

Ateismen tros, av ateisterna själva, vara en avart från Zen-Buddhismen. Mycket av den ateistiska doktrinen härrör sig från en bok som heter "Den mer upplyste" och återberättar historien om den medeltida Zen-Buddhisten Ahdub som under meditation inta bara begrundade klassiska koaner likt den berömda 'Vad är ljudet av ingen runkande hand?' utan även fick det uppenbarat för sitt inre under sin meditation att Gud inte finns. Mycket av verserna i "Den mer upplyste" är repeterande berättelser kring hur säkert det är. Att han inte bara gissar, utan att det är otvivelaktigt fallet att Gud inte finns. Inte något minsta tvivel alltså. Jo, det är så, och det är skrivet. Du kanske är skeptisk, men det är bara oupplysta som... ja ni fattar hoppas jag. Kritiker menar att ateismen egentligen är uppfunnen av Joseph Smith Jr. under slutet av 1800-talet. Joseph Smith hävdar att han hittat skriften under en sten i Grand Canyon, U.S.A. "Den mer upplyste" kan inte dateras med vetenskapens hjälp till medeltiden och Ahdub är inte ett känt medeltida namn säger kritikerna. Dessutom ser namnet löjligt likt ut Buddha skrivet baklänges. Troende ateister brukar avfärda kritiken med argumentet att upplysta skrifter inte åldras lika mycket som andra skrifter förrän 1900-talet inleddes. De vet detta för att det skulle den upplyste Ahdub ha sagt om han fått frågan, och det vet de för att den upplyste Sam Harris sa att han skulle ha sagt det. Och Sam Harris vet ju förstås det eftersom han är upplyst han med.

Doktrin[redigera]

Huvudartikel: Ateismens trosbekännelse

Trots det påstådda släktskapet med Zen-Buddhismen finns det inte mycket i doktrinen om meditation. Orsaken till det är en form av reinkarnation, som gör meditation olönsam. Bara en människa kan vara upplyst och när denne dör letar ateisterna efter den nye Ahdub-Lama, som fått den upplystes sanning inom sig. Joseph Smith, som var Ahdub-Lama, har gjort hela geneologin från sig ända tillbaka till Ahdub. I Josephs egna skrifter, som är en del av ateisternas Abibel beskrivs hur man finner den nästa Ahdub-Lama efter den senares död. Man gör detta genom att leta efter ett barn med mycket stora öron och en ovanligt liten penis, som ska ha fötts inom 2 dagar efter att den tidigare Ahdub-Lama avlidit. I dag är det Sam Harris som är Ahdub-Lama. Att hans öron är stora ser vi ju alla, men hans penis storlek lär bara de överste prästerna känna till. Hursomhelst är ju sektledare en rätt stark penisförlängare.

Ateologi[redigera]

Ateologin inom ateismen är skriven av s.k ahdublogister, förkortat bloggare, som skriver en s.k Blog. I bloggen försvaras tron från kritik och hjälper således de troende att evangelisera. En av de mest kända bloggarna är Richard Dawkins som format mycket av den moderna icke-gudssynen. Richard Dawkins har uppmärksammat sina anhängare kring en kritik som de hedniska skeptikerna (som ofta inte tror på Gud själva, men tänker alltför fritt om möjligheten kring hans existens) framfört. I sina ateologiska verk har han därför försäkrat de ateistiskt troende att hela tron om att biologiskt liv skulle kunna finnas på andra planeter är nonsens, eftersom det i praktiken betyder att de kan evolvera mer än oss och därför även kunde ha givit upphov till oss. Och om något kan evolvera annanstans än på jorden ger det redan öppet rum för tvivel, eftersom överlägsna utomjordingar i praktiken kan dyrkas likt gudar och gudsbegreppet inte är tillräkligt specificerat för att man praktiskt ska kunna ses som en ateist då. Mesta delen av hans blog vid namn "Illusionen om rymdvarelser" ger i huvudsak uppmaningar om olika inre monologer man ska upprepa för sig själv, och som ska övertyga en att fortsätta vara förvissad om att liv inte finns eller ens kan finnas på andra planeter. En av de fraserna, som ofta nämns då en ateist blir konfronterad för det han tror är "Bara en idiot kan tro att liv finns därute i kalla rymden".

I hans senast skapade Blog från 2009 kommer det fram att ateisterna rimligen inte längre kan tro att månlandningen ägde rum, samt alla andra rymdfärder människan påstått sig ha utfört. Det går inte ens längre att tro att man kan ta sig utanför jordens atmosfär i någon teoretisk mening. Dawkins argumenterar att eftersom det då kan tänkas att en intelligent varelse evolverat på jorden, rest till en annan planet, jordens liv utplånats av en meteor och det intelligenta livet planterade liv här igen, så är det redan för mycket tvivel om sanningen med ateismen.

En annan känd ateist, Christopher Hitchens, har skrivit det kända verket "Rymden är inte cool - Hur interstellära rymdresor skulle förpesta allt". I boken berättar han att det visserligen inte är särskilt troligt att det går att resa bort från jorden, men att även om det skulle gå, så skulle det vara väldigt negativt för mänsklighetens vidare utveckling.

En mindre fundamentalistisk ateist, Daniel Dennett är av en helt annan åsikt. Rymdresor går att göra, och har gjorts, menar han. Ja, det kanske till och med finns liv på andra planeter. Men om inte någon annan planet har överlägsna livsformer så är ateismen ur alla sätt att se på saken sann, och det är det enda som han dogmatiskt tror. Ett känt citat från Dennett (som absolut inte är taget ur sitt sammanhang, och egentligen skulle handla om någon annan människas tankesätt som han uttalar i jagform vid tillfället) är Jag tror på vetenskapen, så länge den inte är motstridig med det jag tror på. Han är alltså en förespråkare av synsättet som på engelska heter No God in any of the gaps

Ateismens sjunkande popularitet[redigera]

Sedan 1982 tror nästan alla på Gud efter att en brinnande buske dokumenterats med film ha talat med den dåvarande Ahdub-Laman Charles Darwin, då han höll en ogudstjänst om evolution i London. Under sitt tal förkunnade han hur det uppenbarats för honom att spontan generation av flugor i en gyttjepöl blev människor efter att ha först varit apor nån vecka eller så. Detta säger han skedde för tvåhundratusen år sen. Något evolutionsateisterna idag införlivat i religionen. Eftersom busken förkunnade att Gamla Testamentet var närmast sanningen är i dag 95.2% av världens befolkning mycket måna, enligt undersökningar, att hitta en judisk partner. Några övertygades dock av Darwin att den brinnande busken, precis som människan, varit en fluga som blivit en brinnande buske som sen blivit en brinnande buske som kan dyka upp var som helst och snacka, just genom evolutionsprocessen han förklarat för sin inte längre lika hängivna församling. Andra blev scientologer efter incidenten och tror att den brinnande busken kom från rymdvarelser som planterat Gamla Testamentet och alla andra religioner här för att sedan göra lögnen som judarna tror på trovärdig vid Charles Darwins predikan. Andra blev satanister, som mest hatar Gud för att han finns. Hängivna satanister i Norge brukar sporta med att släcka elden på brinnande kristna kyrkor som någon f.d kristen precis just tänt på i skam för att de trodde att Jesus var Guds son. Det sa nämligen den brinnande busken att "är det sjukaste jag nånsin hört".

Kontrateism[redigera]

Kontrateism håller med ateismen om att Gud är fejk och inte finns. Däremot håller den inte med om att biologisk evolution oundvikligen skulle kunna ge upphov till intelligent liv. Kontrateister använder det faktum att Universum uppenbarligen inte koloniserats av någon urgammal civilisation som bevis för att det inte finns något intelligent liv som är mycket äldre än människor, och är alltså absolut inte några scientologer, men utesluter inte helt möjligheten att det kan finnas utomjordingar idag.

Kontrateister tror inte heller att månlandningen var någon bluff, utan att den faktiskt skedde. Kontrateisterna förnekar inte förintelsen heller, även om de inte heller delar den tyska åsikten att alla som förnekar förintelsen måste vara antisemiter (kontrateisterna anser instället att förnekelse av förintelsen handlar om okunnighet) och tror över huvud taget inte på tanken att människor har medfödda vanföreställningar (även om kontrateister inte är fans av kissgranskning utan anser den vara onödig förhalning som bör utplånas).

För övrigt håller kontrateisterna med ateisterna om att moral inte har skapats av någon gud, men tror inte att evolutionen har gjort det heller, och inte heller på intelligent design. Den store (eller stora, ingen vet personens kön) kontrateisten Kontrateistus Maximus uttrycker saken så här: Det är befängt att tro att en överlägsen varelse skulle bry sig om att skapa en underlägsen varelse som både syndade och skämdes för sina synder, men det är lika befängt att tro att ett flockliv som straffade de som inbillade sig att de hade en fri vilja skulle ha gynnat den illusionen genom naturligt urval. Många påstår att det är fel bara för att de inte tycker om det, men ingen har kunnat säga vari felet skulle bestå.

Se även[redigera]