Ba

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ba är ett konstgjort internationellt hjälpspråk som utformats för att vara så lätt som möjligt, och därmed gynna:

  • jämlikhet: språket skall vara så enkelt att alla kan lära sig det,
  • demokrati: språket skall vara så utformat att alla åsikter kan rymmas inom en och samma formulering,
  • världsfred: språket skall vara så utformat att man inte kan börja käbbla på det och därmed starta krig,
  • välstånd: kommer som ett brev på posten av all jämlikhet, demokrati och världsfred som språket skapar.

Ordlista[redigera]

Hela språkets ordlista består av två ord:

ma verb hända, vilja, göra
ba substantiv/pronomen sak, det där, det här, jag, du

Om man exempelvis skulle säga "du är fin" så heter det ma ba, där ma i det här fallet står för "är fin", och ba står för "du". På samma sätt, om man vill säga "världsfred är bra" så heter det ma ba, där ma i det här fallet står för "är bra", och ba står för "världsfred". Man kan därmed säga att på språket ba, så inryms bägge koncept i frasen ma ba. Vill man säga "vi ska gå på fest", så säger man ma ba ba, där ma betyder "ska gå på", det första ba betyder "vi", och det andra ba betyder "fest". Sammalunda, om man vill säga "kom och ät mat", så säger man ma ba ba, där ma betyder "kom och ät", det första ba betyder "du", och det andra ba betyder "mat". Bägge idéer "vi ska gå på fest" och "kom och ät" inryms smidigt nog i samma fras ma ba ba.

Grammatik[redigera]

Ba följer den syntaktiska ordningen VSO, d.v.s. verb först, sedan subjekt och därefter objekt. Det förekommer intransitiva verb, som bara tar ett subjekt eller ett objekt. Det förekommer vidare transitiva fraser som tar subjekt och objekt.

Substantiven är oböjliga, ba betyder således "kamel", "kamelen", "kameler" och "kamelerna". Substantiven har två kasus, nämligen nominativ och ackusativ. Bägge har samma böjningsform så att nominativ av "smutsig get" är ba, och ackusativ är ba. Vilken form som är vilken framgår av sammanhanget.

Verben har ett tempus, nämligen aorist. Ma betyder således "skriver", "skrev", "kommer att skriva", "har skrivit", "hade skrivit", etc.

Pronomen är ba, och det betyder "jag", "du", "han", "hon", "den", "det", "vi", "ni", "de", och så vidare.

Prepositioner saknas, och uppfylls i stället av bas rika kasussystem, exempelvis är genitiv av ba "korvstoppning", ba alltså "korvstoppningens". Exempelvis betyder ma ba ba "detta är korvstoppningens skola", där det första ba betyder "skola" och det andra ba betyder "korvstoppningen".

Talare[redigera]

Ba talas spontant av många människor, då språket är naturligt utformat och automatiskt talas av människor när de annars är ordlösa. Språket är lätt att lära, och efter en veckokurs kan man kommunicera effektivt med hjälp av ba mellan människor från alla folkslag och nationer. Man har även lyckats lära schimpanser, hundar och katter att tala en begränsad ba. Statistiken är osäker, men man tror att det finns 10 miljoner baspråkiga människor i världen, som använder ba för kommunikation, internationell handel och vetenskapligt och kulturellt utbyte.