Bromsklossborttagarassistent

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka
Här har bromsklossborttagarassitsenten gjort ett utmärkt arbete.

En bromsklossborttagarassistent är kort och gott en person som assisterar den person som har till uppgift att avlägsna bromsklossarna på diverse fordon (såsom flygplan, bilar, lastbilar etc) vid start. Bromsklossborttagarassistenten får ofta göra det grövsta arbetet, det vill säga ombesörja att bromsklossarna lagras på reglementsenligt sätt, samt påse att klossarnas temperatur vi förvaringen ej överskrider gängse fastsatta gradtal.

Ibland får bromsklossborttagarassistenten hjälp i sitt arbete. Den arbetstagare som intar en dylik roll brukar då ofta kallas för en bromsklossborttagarassistentmedhjälpare.

I de (ganska få) tillfällen som bromsklossborttagarassistentmedhjälparen har behov för assistans tillkallas en bromsklossborttagarassistentmedhjälparassistansmedarbetare.


Kända bromsklossborttagarassistenter[redigera]