Chihuahuamassakern

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Krigarchihuahua
Stridsträning

Chihuahuamassakern var en stor massaker på svartbjörnar, vilket genomfördes av chihuahuahundar för att befria delar av Sydamerika från svartbjörnspesten. 1024 chihuahuahundar ställde sig därvid upp på ett fält och 128 svartbjörnar nedgjordes till näst sista man. På chihuahuahundarnas sida ställde 4 magiker upp och mot dessa stod 4 nekromantiker som frambesvärjde skelett av avlidna kombattanter. På chihuahuarnas sida stod guden Donblas, medan svartbjörnarna understöddes av Xiombarg.

Runda 1[redigera]

Den lede fi

Först skrek (skällde ... på hundspråket) chihuahuahundarna: "döda, döda, ... etc", för att provocera fram strid. Svartbjörnarna avancerade då i en rak uppställning mot chihuahuarnas spelplanhalva med jämna mellanrum, svingande svartbjörnsvärd med taggar på änden, alltså en hybrid mellan svärd och morgonstjärna. Varannan svartbjörn svingade med vänster labb, medan varannan svingade med höger, för att uppnå bästa svingsymmetri. Då kastade magikerna formeln gungfly, vari 23 svartbjörnar sjönk ner, vilt brölande upp till halsen. Då svepte 128 hårdbeväpnade chihuahuor fram och svingade ett metallförstärkt köttben i skallen på dessa svartbjörnar, en s.k. hakka-päällä-manöver, varav 64 chihuahuor blev blixtrade med svartblixtar från nekromantikerna.

Runda 2[redigera]

en av svartbjörnarnas nekromantiker med blixtaggregat i högsta hugg

Chihuahuorna svängde nu ut från "igelkott" till en vid konkav båge, s.k. "måne", flankerande svartbjörnarna, men svartbjörnarna kontrade med att formera i fraktal triangel ("svinfylking") mot bågen och avancera, under det att nekromantikerna satte igång med att återbesvärja de döda svartbjörnarna till vandött liv, men fick problem med konsistensen i "gungflyt" som bestod av ektoplasma. En av nekromantikerna drabbades av snabbförruttnelse, en vanlig bieffekt av avancerad nekromanti i samband med ickenekromantiska substanser. Han ruttnade ner till en grön slempöl på en minut, men lyckades hålla kvar sin själ i denna slempöl, fortfarande kapabel att kasta trollformler. Slempölen fortsatte strida på svartbjörnarnas sida, dock med begränsad rörlighet.

Svartbjörnarna avancerade in i chihuahuornas måne, och bröt sönder denna, men chihuahuorna formaterade om till tre små trekanter, som bröt in i svinfylkingens långsidor, och då svinfylkingar tenderar emot fraktalstruktur bröt nu denna samman, medan chihuahuornas grupper blev små rundlar, som gled fram och tillbaka och skingrade svartbjörnarna.

Runda 3[redigera]

Svartbjörnarna blåste till reträtt, nekromantikerna, exklusive slempöl, samlade ihop de 30 återstående svartbjörnarna i en trekant runt omkring sig, och kastade dödsmoln som dock gjorde föga effekt eftersom ringarna av chihuahuorna gled fram och tillbaka under molnen, samt gled utanför. Magikerna svarade med eldbågar som fick dödsmolnen att sjunka ihop och droppa ner på slagfältet, oftast på mark utan chihuahuor under. Nu blev det blixtduell: slempölen, som hade synsvårigheter på grund av att slempölar inte ser så bra, kastade svartblixtar i vida parabler ut från slempölytan, men detta besvarades av vitblixtar från magikerna, och detta reagerade och blev tusentals svävande eldbloss, något som en av magikerna blåste ner på nekromantikerna, som förgjordes till sista man, medan svartbjörnarna skingrades och flydde in i skogen. Slempölen skonades och fick ligga kvar.

Endast 6 svartbjörnar överlevde, medan alla 4 magiker samt 482 av chihuahuorna överlevde. Det var en stor dag för Chihuahua som hittintills mest åkt på spö.