Den Stora Övervakningen

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Illuminati-logo.jpg
Denna artikel ingår
i serien
Exakt vad du
misstänkte, men
egentligen inte
ville höra
,
en serie av
avslöjanden som
bekräftar dina
värsta farhågor.

Den Stora Övervakningen, The Grand Supervision, TGS, är ett världsomspännande projekt som går ut på att alla människor skall övervakas för att de skall kunna kontrolleras, och om nödvändigt avlägsna dessa, exempelvis när de ställer till problem för makthavarna genom att exempelvis sträva efter egen makt. Den Stora Övervakningen var ett initiativ som i hemlighet togs av George W. Bush, och som involverade Vladimir Putin, Jiang Zemin, Ahmadinejad och Kim Jong Il, och som innebar att man skulle göra ett världsomspännande nät för individkontroll. Detta världsomspännande informations- och kontrollnätverk har sedan fått ett antal avnämare lokalt, exempelvis IPRED- och FRA-lagen i Europa, dikterat av Sveriges diktator Fredrik Reinfeldt, som används bland annat för att försörja Eschelon-nätverket med komprometterande information om varje medborgare i varje land.

Man har även hyrt in muslimska fundamentalister att utföra "terrordåd", exempelvis Al-Itihaad al-Islamiya, Ḥarkat al-Jihād al-Islāmiyah och värst av allt – al-Kebab – mot västvärlden, som ett led i att dra åt tumskruvarna för de vanliga medborgarna, och med "terrorism" som svepskäl kringgå och avskaffa demokratiska skydd och rättigheter för medborgarna. George W. Bush anses också ha hemliga överenskommelser med familjen Bin Ladin.

Ett stort antal delprojekt har sprungit ut detta fantastiska projekt och man har tagit fram ett stort antal uppfinningar med avsikt att öka individkontrollen.

Upprinnelse[redigera]

Krafter i USA§ representerade av George W. Bush hade helt enkelt börjat anse att demokrati är obsolet, och demokrati stör affärerna, erfarenheter som de hämtat från diverse imperialistiska krig som USA fört över världen. Man beslöt därför att ta kontakt med Ryssland (med tanke på Sovjeterfarenheten) och Kina för att implementera en lämplig "pseudodemokrati", d.v.s. ett totalitärt system som styrde över människors tänkande.

”You don't get everything you want. A dictatorship would be a lot easier.”

~ George W. Bush

Ändamål[redigera]

Den Stora Övervakningens ändamål är mycket enkelt: den går ut på att de nuvarande makthavarna skall behålla makten, och undertrycka all opposition.

Medel[redigera]

Det centrala medlet för att undertrycka all opposition är naturligtvis att registrera och bevaka alla människor på jorden. I stället för gammalmodiga metoder att skjuta eller mörda oppositionella, eller sända dem till slavarbetsläger, så har man i stället skapat mer subtila indirekta påverkansmetoder kopierade från Scientologerna och gjorda mer rumsrena, såsom rykten och indirekt påverkan genom nedsättande icke offentliga omdömen. Man har därvid upprättat ett strikt kommandosystem för informell ryktesspridning med förgreningar bland alla kategorier av människor, ett kommandosystem som dels belönar de lydiga med politiskt inflytande, dels "rensar agnarna från vetet" genom att identifiera potentiellt oppositionella.

Ett sekundärt men ävenledes mycket viktigt medel är kontroll över massmedia och propaganda, något som är ett väl känt verktyg använt i det gamla "kommunistiska" Sovjetunionen, men som även implementerats i det "kapitalistiska" Italien styrt av Berlusconi, och som överhuvudtaget är en etablerad metod i hela världen för att styra människors tänkande. I Sverige har familjen Bonnier samarbetat med Makten för att implementera det militärindustriella komplexets (allierad mer USA, Putin och det "kommunistiska" Kina) ändamål.

Ett tredje medel är att använda troll som smyger omkring i mörkret och kastar trollformler för att komma i besittning av alla människors själar.

Kontrollsystem[redigera]

Kontrollregistret[redigera]

Kontrollregistret är en namnlös databas som innehåller personuppgifter om alla människor som på något sätt har protesterat mot något i samhället, som har klagat hos överordnade eller som på något annat sätt har varit obekväma. Kontrollregistret utgör basis för TGS's aktiva agentinsatser, som består i att se till att det inte går bra i samhället för dem som är störiga och hotar makten. Till kontrollregistret hör De Smutsiga Filerna, The Dirty Files, TDF, vilket är ett delvis separat register där komprometterande information insamlas om störande element, som diskret kan spridas om det funnes någon risk för att de störande elementen blir valda till någon politisk position.

Echelon[redigera]

Den allmänna uppfattningen har hittills varit att Echelon har bedrivit spaning på diplomatisk trafik under det kalla kriget, och sedan gått vidare till att spana på terrorister, men detta förutsätter en väldigt vid definition på terrorism, exempelvis att små länders företag som hotar amerikanska företags affärer för att vara terrorister. Echelon är snarare ett kontrollsystem för spaning till skydd för "våra grabbar" gentemot resten. Som "terrorist" betraktar man i detta fall "resten", oavsett om "resten" är som oss, eller inte är som oss.

Ödlorna[redigera]

David Icke är en av dessa stora hjältar som avslöjat att det bakom Den Stora Övervakningen döljer sig en utomjordisk infiltration av utomjordiska ödlor. Dessa härstammar från rymden, och från det fåtal dinosaurier som befann sig i omloppsbana då K/T-asteroiden slog ner. Såsom kommunistisk häxbryggd initierad av kommunistguden Jahveh framstod denna totala förintelse (holocaust) av djurvärldens överklass ovan de stinkande loppanfäktade däggdjuren. Skatorna skränar än över denna orättmätiga förlust.

Se även[redigera]