Det nya Jerusalem

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka
"längden, höjden och bredden var lika"
Upp 21:16

Det nya Jerusalem, (3799973) DNJ, är en kubisk planet, som Jehova med sällskap kommer att skicka ner till Jorden för att hämta upp alla utvalda, varefter Jorden och alla dess kvarvarande invånare skall försmäkta i den eviga elden. Den har längden, bredden och höjden 12000 stadier, vilket är 2131.2 km om man räknar med den ganska korta olympiska stadien på 177.6 m. Därmed är DNJ avsevärt större än Månen, som mäter ynkliga 1737.10 km, och dessutom mesigt nog är rund. Den är full av gator och torg, och byggnader med plats för fler än hundra biljoner människor, något som tros behövas efter att människorna lydigt gått ut och förökat sig på Jehovas uppmaning. Varje våning är så stor som en medelstor kontinent, och det finns cirka 210000 våningar, så om 600 miljoner bosätter sig på en våning, så blir det plats för cirka 128 biljoner pers. Denna planet är tänkt att ersätta Jorden efter att denna utrangeras. Eftersom en kubisk planet av denna storlek kommer utsätta den kontinent där den landar, för ett oerhört tryck, anses det allmänt att Det nya Jerusalem förintar åtminstone en kontinent på den planet där den landar. Dessutom kommer resten av planeten att utstå fruktansvärda katastrofer på alla andra kontinenter och andra hav.

DNJ är byggd av åtskilliga kvartsbaserade och beryllbaserade mineraler, men den har en huvudgata av transparent guld, en unik egenskap för guldet på DNJ, något som tros åstadkommas med hjälp av de vises sten.

Ett konstruktionsfel som befarats med DNJ är dess höjd. Eftersom den, när den landar, sträcker sig drygt 2100 km upp i vädret, befarar man att man, när man kommer upp till den c:a 500:e våningen får problem med syreförsörjningen. På 800:e är det allvarlig risk för livshotande höjdsjuka, och på 1000:e kan inte människor finnas.

Se även[redigera]