Energi

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Energi (innehåll, dvs hastigheter, vilket i sig betyder att det finns bevis för skilda, dvs oupptäckta universa där livet pågår lika fullt – eller degenererat som här hos oss). Förflyttning av energi betyder förändring i konstellation av ursprungsenergin till utvecklad förändring av ursprungsenergin (vilken vi är intresserad av, men också införstådda om att vi leker med elden om vi lyckas hitta, eller ens förstå "universums gåta"). Kvadraten på Einsteins formel är grumlig beroende på att han edast hade upptäckt hjulet ännu en gång och var blind för det vi i dag kallar, "egentlig grundfysik av universums stora våglängdspartikelbärare" dvs den stora hemisfärspartikeln som i detta betraktande omger hela vårt kända universa.. - Vi kallar denna enda partikel för mörk materia men jag anar att det informationsflöde som omger denna materia/energi är ofantligt. Gud bevare Einstein!