Filosofi

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Filosofi. Vad är filosofi? Filosofi är frågor som ställs av jaget som bestäms av den egna existeniella föreställningen om vad jaget är. Den existentiella definationen på jaget kommer (borde) korrespondera med jaget uppfattning kring de yttre som jaget existerar och korresponderar med. Filosofi innesluter oftast frågor kring vad det yttre verkligheten är och således ifrågasätts jaget som ställer frågorna kring det yttre som jaget enbart är en spegelbild av. Jaget kan därmed inte skiljas från filosofin, eftersom att jaget allt förstarkt influerar den uttryckta filosofiska tanken. Således kan man säga att allt är filosofi, samtidigt som man likaväl kan säga att filosofi är allt.


Verkligheten[redigera]

Så här kan det kännas när man studerar filosofi ingående eller bara tänker för mycket

Verkligheten kan ur olika ståndpunkter existera eller vara icke-existerande. Hur ska man veta att verkligheten existerar när drömmen är lika verklig i sömnen som verkligheten är i vaket tillstånd. Genom att verkligheten ligger utanför oss kan vi alldrig nå den genom det inre planet. Vi måste söka oss utåt. Vår biologi har begränsat vår yttre uppfattning genom de fem sinnena (smak, känsel, hörsel, syn, tal). Vår verklighet bestå således av kemiska reaktioner som stimulerar enskilda nervcentra i hjärnan som ger oss en bild av omvärlden. Men likväl är det bara kemiska reaktioner inom jaget. Något yttre har vi inte berört.


Jaget[redigera]

Jaget är det egendomän som vi ofta tillskriver oss själva. Det villsäga den sfär där de kemiska reaktionerna åstakomms och var ur vi upplever en verklighet. Huruvida jaget finns överhuvutaget är det ingen som riktigt vet. Descartes menade att han tänkte, därmed fanns han. Men tankarna är formaterade av den yttre sfären vars existens vi inte kan bevisa. Vi kan inte i vårat jag gå längre bort än till verklighetens gränser. Vi kan inte tala om saker som vi saknar ord för. Vi kan inte föreställa oss saker vi aldrig sett. Visserligen kan vi föreställa oss en rosa elefant trots att vi aldrig sett en. Dock adderar vi enbart två redan kända begrepp, som vi upplevt. Försök istället tänka på en färg man aldrig sett, eller ett djur var existens och attribut är okända. Därmed är jaget låst i verkligheten. Och verkligheten är enbart en kemisk reaktion i oss själva.

Guide för lättsinniga[redigera]

Vissa personer kan uppfatta detta som frustrerande att man inte kan bevisa sin egen existens. För dessa som inte klarar av att hantera sanningen återstår endast förnekelse.

  • Förnekelse - envisas med att påstå att saker är vad det är. En sten är en sten.
  • Lev vidare. Köp dig en bil som är bättre än grannens och du kommer vara lycklig.
  • Självmord. Om du köpt en bättre bil än grannen men fortfarande inte kan komma tillfreds med dig själv så återstår endast att ta livet av sig. Då kan man vara säker på att man inte existerar, ...eller?


Döden[redigera]

Döden är den fas vi tillskriver efter att projektionen av en modul i "vår verklighet" har slutat att röra sig. Projektionen är stilla och livlös. Vi vet dock inte ifall personen verkligen ÄR död eller våra sinnen inte längre uppfattar projektionens frekvens. Döden skulle således enbart vara ett sätt att byta frekvens. Detta skulle förklara spöken. Dessa är människor som ligger i en allt för närliggande frekvens som går in och stör den egna frekvensen. Och det är därför vi enbart kan uppfatta dem vagt.