Frälsningsarmén

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Frälsningsarmén är en subversiv gerillaorganisation skapad i avsikt att införa kommunistisk diktatur av kristen typ, [Apg 4:32-5:11]. För att tuta i folk att de är ofarliga och inte vill någon illa, så går de omkring i uniformer och spelar töntig trumpetmusik under det att gamla tanter sjunger glada frälsningssånger, något som den oinvigde betraktaren givetvis inte uppfattar som ett hot mot kapitalismen och den västerländska livsstilen där vi fetrövar med största nöje gottar oss åt att fattiga små svältande barn i Etiopien har det sämre än vi.

I själva verket utgörs frälsningsarmén av fanatiska kristna som skaffar vapen och ekonomiska medel att förinta vår heliga västerländska frossarlivsstil. Frälsningsarmén stjäl kläder från olika länders militära styrkor. De är kända för att ha utfört hemska terrordåd mot mer kalvinistiskt sinnade trossamfunds lokaler. I Sverige spränger och bränner de kyrkolokaler för Svenska kyrkan varje söndag, då folk är på gudstjänst, käkar upp Gud och allmänt sitter och myser över att alla andra än dem själva skall brinna i Helvetet. Särskilt vid advent och jul utförs dåden. Väpnad kamp blandas med hjärntvättande kommunistisk musik och sång. Musiken är till gospel förklädd heavy metal. Frälsningsarmén sysslar med pengainsamling, i avsikt att undergräva det heliga västerlandets civilisation med Bill Gates som evig guddom ersättande kommunistguden Jehova.