Humor

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Humor Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός (chymos), bokstavligt "ostronsaft") är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett "sinne för humor", något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom slapstick (en stundom mycket våldsam typ av humor), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas sveitch, medan den skönlitterära och filmiska genre som är främst förknippad med humor kallas komedi. Man kan födas med "icke humor" och då lider man av en psykisk störning som forskare och sociologer brukar kalla för Gudrun Schymans syndrom. Gudrun Schymans syndrom är ett mycket sjukt sinnestillstånd och kan endast botas med hjälp av Psykfalls sats. Patienten behöver dagligen en dos Bumbibärssaft då det är det enda som kan förhindra sjukdomens följder.


Mer information[redigera]

För mer information, var god psyka ordet Humor. Titta inte på Morden i Midsomer. Det är ett dåligt program som är tämligen sönderknarkat.Psykfallet (diskussion) 13 september 2013 kl. 12.28 (UTC)