IP-adress

Från Psyklopedin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IP-adress är en identitet av en datoranslutning till Internet. Man kan likna en IP-adress vid en bostadsadress för en dator. En IP-adress kan vara statisk, dynamisk eller förvirrad. Linelse som ligger nära till hands: statisk - bostadsadress, dynamisk - poste restante, förvirrad - saknar adress och bor hos bed&breakfast. Statiska adresser är en styggelse för de är statiska det vill säga ändras inte och då kan man lära sig vilken dator gömmer sig bakom denna adress, och bakom denna dator vilken gubbe eller gumma. FRA älskar statiska adresser för då behöver de inte ens ta reda på vem använder denna statiska adress. Dynamiska adresser är en mindre styggelse för man kan få en annan nästa gång man kopplar upp sig och då blir FRA lite småsura för då måste de kontakta den som äger IP-adressen och fråga vem som fick låna adressen under en specifik tid. Förvirrade adresser är bäst för de driver FRA till förvirringens rand. Förvirrade adresser brukar ofta kallas anonymitetsproxy. De enklaste anonymitetsproxyn förvirrar FRA i ett led, då de har en översättning mellan en adress som FRA kan ta reda på en annan adress som FRA inte kan ta reda på om inte de infiltrerar proxyservern, vilket är enkelt att göra om man använder sig av lagstridiga medel, eller mutardator ägaren. De multiplet förvirrande adresser förvirrar FRA på ett multipelt sätt då de går vilse i pannkakan. Men äve de multipelt förvirrande adresser kan vara opålitliga då FRA har börjat starta egna förvirringsservrar inom tex TOR för vara med och infiltrera verksamheten och samtidigt komma åt informationflöden.