Ich bin Laden

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

"Ich Bin Laden" är ett citat ur ett tal som som John F Kennedy höll i Berlin år 1963. Talet anses av flera språk experter vara ett av dem absolut bästa skrivna kända Osama bin Laden.

Kennedy i en intervju med Tyska CNN efter talet.

talen eftersom att den både ger referenser från Bibeln och Tysklands författning och även ger en gratulation till Jihads då ny tillsatte ledare

Med talet så skulle Kennedy tydliggöra att USA aldrig skulle låta dem tyska Nazisterna ockupera Tyskland, detta var ett löfte som Kennedy senare skulle bryta vilket kom att leda till tredje världskriget.

Citatet ich bin Laden användes vid två tillfällen under talet först i den första meningen och vid andra gången som ett avslut på hela talet.

Talet[redigera]

  • Ich bin Laden
  • Du bist Laden
  • Er/sie/es ist Laden
  • Wir sind Laden
  • Ihr seit Laden
  • Sie sind Laden


aber...

  • Ich bin kein Berliner