Idiolekt

Från Psyklopedin
Hoppa till: navigering, psyka

Idiolekt är ett lingvistiskt begrepp för en enskild idiots unika språkvarietet. Även om begreppet omfattar talarens misslyckade försök till kommunikation som helhet, så är det vanligt att en beskrivning begränsar sig till de drag där idiolekten skiljer sig gentemot en given dialekt eller sociolekt.

Det finns två tämligen fundamentalt motsatta uppfattningar om hur idiolekt och språk står i relation till varandra. Enligt den ena uppfattningen har ett enskilt språk en abstrakt, idealiserad form som i princip är meningslös för dess talare. Enligt den andra är ett språk ett fåfängt försök att standardisera ett flertal idiolekter genom att hitta den minsta gemensamma nämnaren, vilket generellt misslyckas eftersom ingen ens kan komma överens om vad ordet "språk" betyder. Dessa diskussioner förs dessutom oftast med hjälp av tal, vilket ytterligare ökar missförstånden tills alla tröttnar och kastar sig på varandra beväpnade med brännbollslagträn.

Att vinna dessa handgemäng ökar talarens sociala ställning och innebär att dennes idiolekt automatiskt uppgraderas till en sociolekt.

Se även[redigera]